Marți, 24 august, la sediul Primăriei municipiului Beiuș, s-a desfășurat conferința de presă care a marcat finalizarea proiectului intitulat „Lucrări de intervenție în vederea creșterii performanței energetice la Spitalul Municipal «Episcop Nicolae Popovici»”.

 

Proiectul a fost finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 - Componenta 1 POR/2016/3/3.1/B/1/REGIUNI, Axa Prioritară „Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon”, Operațiunea: „Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale, clădirile publice și sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari”.

La eveniment au participat, pe lângă primarul Gabriel Popa, membrii echipei de implementare a proiectului, juristul Claudiu Lupău, managerul Spitalului Municipal „Episcop Nicolae Popovici” Beiuș, dr. Angela Ciuciu, directoarea medicală a aceleiași unități spitalicești, și reprezentanții asocierii de firme care a executat lucrările de modernizare și eficientizare energetică prevăzute în proiect.

Cu o valoare totală de peste 12,5 milioane de lei, din care circa 250 de mii reprezintă contribuția proprie a municipalității, proiectul a fost elaborat de o echipă formată din angajați ai Primăriei Beiuș și s-a desfășurat pe o durată de doi ani, în perioada 1 septembrie 2019 și 31 august 2021.

Detaliile modernizării Spitalului Municipal „Episcop Nicolae Popovici” au fost prezentate de responsabila de proiect, Claudia-Simona Petruș, care a început prin enunțarea obiectivului principal al proiectului: creșterea eficienței energetice a Staționarului 1 al Spitalului Municipal „Episcop Nicolae Popovici”. Claudia-Simona Petruș a enumerat și obiectivele specifice, care au vizat: scăderea anuală estimată a emisiilor de gaze cu efect de seră cu minimum 40 la sută și a consumului de energie primară cu minimum 70 de procente; reducerea cu 12 la sută a costurilor de întreținere, prin utilizarea cu precădere a energiei regenerabile; creșterea cu 20 de procente a consumului de energie regenerabilă; îmbunătățirea condițiilor de confort interior; facilitarea accesului persoanelor cu dizabilități și aplicarea principiului egalității de șanse; promovarea principiului durabilității și sustenabilității prin folosirea de mijloace tehnice ce reduc emisiile poluante.

Vorbitoarea a mai subliniat un aspect important al derulării proiectului, și anume că lucrările au fost realizate fără întreruperea activității spitalicești, fără a limita accesul pacienților la serviciile medicale.

Primarul Gabriel Popa a evidențiat beneficiile pe care eficientizarea energetică a spitalului le generează și a anunțat intenția administrației locale de a depune proiecte prin care să realizeze modernizarea interioară a unității și dotarea acesteia cu echipamente medicale și mobilier adecvat.

Managerul Claudiu Lupău a identificat două categorii de beneficii, pe de o parte, cele pe termen lung, precum montarea panourilor fotovoltaice, care asigură între 10 și 15 procente din consumul de energie electrică, iar pe de alta, cele pe termen scurt și mediu, cum ar fi înlocuirea instalației electrice vechi și subdimensionate în condițiile punerii în funcțiune a mai multor echipamente medicale moderne sau izolarea clădirii Staționarului 1 și schimbarea instalațiilor de distribuție a energiei termice.

Beneficiarii direcți ai proiectului sunt pacienții internați la Spitalul Municipal „Episcop Nicolae Popovici” și personalul acestuia, iar printre cei indirecți se numără mediul economic local, care va beneficia de infuzia de lichidități generată de economiile realizate prin eficientizarea energetică a spitalului beiușean, precum și întreaga populație a zonei, prin reducerea emisiilor de carbon.