Într-un memoriu adresat episcopului ortodox al Oradiei, credincioşii Parohiei Ortodoxe Române Bratca, alături de membrii Consiliului Parohial, solicită ierarhului numirea în funcţia de preot paroh a lui Ionuţ Pop, fiul răposatului dr. pr. Liviu Pop. Enoriaşii susţin că numirea lui Ionuţ ca preot în Bratca a fost ultima dorinţă a fostului paroh, aspect recunoscut şi de episcopul Sofronie Drincec, care a promis, la înmormântare, în faţa tuturor credincioşilor, că tânărul va sluji în biserica renovată de tatăl său.

„Vă înaintăm acest memoriu, noi, membrii Consiliului Parohial din Bratca, întruniţi în şedinţă, în duminica 30, după Rusalii, pentru a servi la numirea ca preot paroh în localitatea Bratca a fiului răposatului dr. pr. Pop Liviu - licenţiat în Teologie Pastorală - Pop Ionuţ. Activitatea administrativă a decedatului dr. pr. Pop Liviu, precum şi a tânărului licenţiat în Teologie Pastorală Pop Ionuţ, în cuprinsul Parohiei localităţii Bratca, precum şi alte activităţi ale tânărului în decursul şcolarizării şi funcţionării lui în parohie, ne îndreptăţesc pe noi, Consiliul Parohial, Comitetul Parohial şi alţi membri ai Adunării Parohiale, să ne alăturăm în uşurarea misiunii Prea Sfinţiei Voastre de a fi numit fără concurs, prin excepţiile prevăzute la art. 39, alin (1), art. 105 alin. (2), art. 124, alin. (4) şi art.125, alin. (3)", se arată în document. Preotul Radu Marian, doctorand în teologie, a câştigat concursul organizat de Episcopia Ortodoxă a Oradiei pentru ocuparea postului vacantat în luna noiembrie, după moartea preotului paroh Liviu Pop. Sătenii însă nu sunt de acord cu numirea unui preot nou, ci vor să fie păstoriţi de Ionuţ Pop, fiul mai mare al fostului paroh. „Noi, sătenii, îl dorim preot pe Ionuţ Pop, în locul tatălui său care a realizat toate lucrările la biserică. La înmormântarea preotului paroh, protopopul de Oradea a asigurat oamenii din Bratca că va rămâne în locul lui feciorul cel mare. Asemenea exprimare a avut şi Preasfinţitul Episcop Sofronie, lucru uitat cu mare uşurinţă. Din păcate, cei de la Episcopie ne blamează, ne consideră nişte rataţi!", ne-a declarat unul dintre membrii Consiliului Parohial. El a menţionat că părintele Liviu a slujit în Bratca din anul 1979, timp în care, împreună cu credincioşii, a refăcut biserica din temelii şi a ridicat o casă parohială.

Episcopia nu cedează

Episcopia Ortodoxă a Oradiei a remis redacţiei noastre un punct de vedere vizavi de situaţia de la Bratca, în care arată că: "urmare a trecerii la cele veşnice, în data de 17 octombrie 2012, a Părintelui Liviu Pop, preot paroh la parohia Bratca, Protopopiatul Oradea, parohia a fost declarată vacantă. Conform procedurilor prevăzute în Statutul pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române, articolul 88, litera n, articolul 123, alineatul 3, şi articolul 124, alineatul 2, în data de 27 noiembrie 2012, la Centrul Eparhial al Episcopiei Oradiei, s-a desfăşurat concursul pentru ocuparea postului vacant de preot paroh de la parohia Bratca, Protopopiatul Oradea, la care s-au prezentat trei candidaţi, toţi preoţi cu diferite vechimi în slujire. Candidatul care a obţinut cea mai mare medie, fiind declarat câştigător, şi care a fost numit în funcţia de preot paroh al parohiei Bratca, conform legislaţiei bisericeşti în vigoare, este părintele Radu Marian, care i-a păstorit, până în prezent, pe credincioşii din parohia Rohani, Protopopiatul Tinca." Potrivit reprezentanţilor Episcopiei, părintele Radu Marian s-a implicat activ în catehizarea tuturor credincioşilor, în special a copiilor şi a tinerilor, organizând nenumărate programe şi activităţi, ce au fost mediatizate în publicaţiile Patriarhiei Române şi la Televiziunea Trinitas a Patriarhiei. De asemenea, a fost promotorul a numeroase activităţi cu caracter cultural şi social-filantropic, fiind un neobosit culegător de folclor şi animator cultural.

În final, reprezentanţii Episcopiei îi îndeamnă părinteşte pe credincioşii ortodocşi români din Bratca să îl primească pe Părintele Radu Marian, să îl asculte şi să îl urmeze pe calea spre mântuire.