Pași concreți pentru dezvoltarea învățământului dual au fost făcuți, săptămâna trecută, în județul Bihor. După modificarea legislației astfel încât în clasele duale să poată preda specialiști din industrie și nu doar profesori, numărul de elevi care vor putea începe clasa a IX-a în toamnă va fi dublu față de cel de anul trecut.   

 

Consiliul Județean Bihor și Inspectoratul Școlar Județean (IȘJ) Bihor au organizat, miercuri 19 ianuarie, o întâlnire la care au participat reprezentanți de la 20 de companii, care susțin învățământul profesional dual la nivelul județului nostru.

Învățământul dual este o formă de organizare a învățământului profesional și tehnic, tripartită, ce are la bază un contract de parteneriat între operatorul economic, unitatea de învățământ și unitatea administrativ-teritorială, precum și contracte individuale de pregătire practică între operatorul economic, elev/părinte-tutore și unitatea de învățământ.

Anual la nivelul județului Bihor ponderea claselor de învățământ profesional este de 22 - 25% din totalul claselor a IX-a. La învăţământul cu predare în limba română, în Bihor sunt 99,5 clase învățământ profesional, din care 48,84 clase de  învățământ dual.

Conform unui comunicat al Consiliului Județean Bihor, anul trecut, în clasa a IX-a au fost 26 de clase de învățământ profesional din care 12 de învățământ dual.

Pentru clasa a IX-a în anul școlar 2022-2023 se propun 43 de clase învățământ profesional, din care 24 clase de învățământ dual.

Conform IȘJ este esenţial ca absolvenţii învăţământului profesional să deţină, la finalizarea studiilor, nivelul de pregătire necesar integrării cu uşurinţă pe piaţa muncii, în domeniul studiat valorificând cu prioritate oferta disponibilă la nivel județean Cunoaşterea tehnologiilor utilizate azi, presupune o strânsă legătură între şcoală şi companii, atât în ceea ce înseamnă pregătirea practică cât şi cea teoretică. În acest scop, au fost făcute demersuri pe lângă decidenţi cu scopul de a facilita crearea unei astfel de legături.

Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2022-2023, la art. 4 alin. 2 litera j) și art. 31 alin. 2 prevede că „Începând cu etapa de pretransfer catedrele vacante/rezervate de discipline tehnologice sau de pregătire-instruire practică de la clasele/grupele din învăţământul dual se publică precizând avizul operatorului economic”. Art. 95 alin. 4 prevede că „În mod excepţional, catedrele de discipline tehnologice sau de pregătire-instruire practică de la clasele/grupele din învăţământul dual, pot fi ocupate, cu avizul operatorului economic, în regim de plata cu ora, cu statut de cadru didactic calificat şi de specialiști în domeniu care nu îndeplinesc strict condiţiile prevăzute la art. 3 alin. (2)-(8).”

Inspectoratul susține că prin modificările aduse este creată o nouă punte între mediul preuniversitar şi operatorii economici. Sunt puse bazele unei creşteri a calităţii pregătirii absolvenţilor învăţământului profesional dual, dar şi a interesului pe care aceştia îl manifestă ulterior finalizării studiilor, faţă de operatorul economic cu care s-a pregătit. De asemenea, resursa umană înalt calificată de la nivelul companiilor poate fi accesată de către unitățile de învățământ care au nevoie de specialiști în diferite domenii.

Inspectoratul Școlar Județean Bihor a stabilit ca prioritate diseminarea la nivelul absolvenților claselor a VIII-a, a părinților și diriginților, a beneficiilor și filosofiei învățământului dual, în perspectiva inserției beneficiarilor acestuia pe piața muncii.

„În acest sens și în anul școlar în curs se vor organiza campanii de informare, târguri, întâlniri cu părinții, specialiști pentru a asigura o informare corectă și completă, cu privire la învățământul dual, dar și consilierea tuturor factorilor educaționali vizați de această oportunitate”, se afirmă într-un comunicat al ISJ Bihor în care se mai adaugă că instituția invită companiile să spijine școlile profesionale, asigurîndu-și astfel resursă umană calificată.