În municipiul Beiuș, taxă specială pentru cei fără contract de salubritate. În oraşul Ştei, cu câteva excepții, taxe și impozite locale similare și în 2022.

Consilierii Local Beiuș au aprobat impozitele și taxele locale pentru anul 2022, acestea fiind indexate cu rata inflației, stabilită la 2,6 la sută conform site-urilor Ministerului Finanțelor și Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației. Proiectul de hotărâre privind indexarea impozitelor și taxelor locale aplicabile pentru anul fiscal 2022 a fost aprobat fără probleme, cu paisprezece voturi „pentru” și numai o abținere.

Discuții au fost numai pe marginea taxei speciale de salubrizare, aplicabilă celor care nu au încheiat contracte cu furnizorul acestui serviciu. Taxa specială de salubrizare este de 60 de lei lunar, iar de la anul, cu indexarea aferentă, crește la 62 de lei. Primarul Gabriel Popa a precizat că mai sunt 217 gospodării ai căror proprietari încă nu au încheiat contracte cu firma de salubritate AVE. Aceasta a facturat către Primărie contravaloarea serviciilor prestate proprietarilor menționați, iar administrația locală va plăti, urmând să recupereze banii de la cei fără contracte. Cei care vor refuza încheierea contractelor cu AVE urmează să plătească taxa specială de salubritate, aceasta aplicându-li-se retroactiv, aferent perioadei trecute de la 1 noiembrie - când AVE a inițiat colectarea selectivă a deșeurilor din urbe - și până în prezent. Primarul Popa a mai anunțat că peste 98 la sută dintre beiușeni au încheiat contracte cu furnizorul serviciului de salubritate.

Și Consiliul Local Ștei a stabilit impozitele și taxele locale pentru anul 2022, majoritatea rămânând la nivelul acestui an și fiind doar indexate cu rata inflației, care este de 2,6 la sută. După cum preciza viceprimarul Marius Cioară, excepție face impozitul pentru terenurile neîngrijite, acesta fiind semnificativ majorat. Astfel, majorarea impozitului pentru terenurile neîngrijite urcă de la 200 la 500 la sută, ajungând la nivelul celei aplicate impozitului pentru imobilele lăsate în paragină.

Creșteri substanțiale vor fi și la piața agroalimentară, motivele fiind expuse în raportul de specialitate anexat proiectului de hotărâre:

„În ceea ce privește taxele pentru piața agroalimentară, ca urmare a execuției bugetului de venituri și cheltuieli pe trimestrul I al anului 2021 și a investițiilor prevăzute a se realiza în anul 2021, acestea au fost modificate față de publicarea inițială”.