Direcția Arhitect Șef din cadrul Primăriei Oradea și-a prezentat raportul de activitate pe anul 2021. Potrivit arhitectului şef, Radu Fortiş, anul trecut a fost „un an de stabilizare a pieței construcțiilor”.

 

Şedinţe CMUAT transparentizate

Un element de noutate pentru anul 2021 a fost transparentizarea activității Comisiei Municipale de Urbanism și Amenajare a Teritoriului (CMUAT).  

„Experiența pe care am dobândit-o în această comisie îmi spune că investitorii doresc să-și maximizeze profitul, construind la indici maximi. Însă rolul acestei comisii este tocmai de a stopa derapajele urbanistice, care bineînțeles că pot apărea. Rolul nostru este de a respecta regulamentele și legislația specifică, astfel încât încadrarea în zonă a diferitelor proiecte să fie una corectă din punct de vedere estetic, urbanistic și funcțional”, a explicat viceprimarul Arina Moș.

În cadrul CMUAT au fost analizate în total 2.589 documentații și s-au emis tot atâtea avize, din care 1.396 favorabile, 901 nefavorabile și 292 consultative.

 

Numărul certificatelor de urbanism, similar celui din 2020

Arhitectul-şef Radu Fortiș a caracterizat anul 2021 ca fiind „un an de stabilizare a pieței construcțiilor”, fapt ce se poate vedea și în evoluția certificatelor de urbanism și a autorizațiilor de construire.

În anul 2021 au fost înregistrate 6.378 certificate de urbanism, 2.324 de autorizații de construire, 110 autorizații de desființare și 335 cereri recepție lucrări.

„Numărul certificatelor de urbanism este similar celui de anul trecut, practic fiind cu doar cu 0,5 mai mare decât în 2020 și cu 7,04% mai mic față de media anilor anteriori. Apoi, numărul autorizațiilor de construire este cu 6,33% mai mic decât anul trecut și cu 11,8% mai mic față de media anilor anteriori. Dacă analizăm autorizațiile emise în 2021 comparativ cu cele emise în 2020, pe tipuri de construcții, se constată o ușoară creștere a acestora la clădiri, cu 1,63%, și o scădere cu 21,92% la rețele”, a explicat arhitectul-șef al orașului Radu Fortiș.

 

Programul de reabilitare a fațadelor

„Ne-am confruntat cu lipsa forței de muncă, a unei forțe de muncă cu experiență în reabilitarea unor astfel de clădiri. Astfel, am scos de trei ori la licitație Palatul Fuchsl, până a fost adjudecat. Lansez încă o dată invitația constructorilor de a participa la licitațiile organizate de Primăria Oradea”, a precizat directorul executiv al Direcției Arhitect Șef, Adriana Lipoveanu.

Clădirile finalizate prin acest program în anul 2021 sunt: clădirea situată pe str. Vasile Alecsandri, nr. 8-10 și 10A, monument istoric clasat („Hanul Arborele Verde”); clădirea situată pe str. Republicii nr. 14; clădirile situate pe str. Republicii nr. 17-19; clădirea situată pe str. Republicii nr. 15 și clădirea situată pe str. V. Alecsandri nr. 21.

Programul multianual al lucrărilor de protejare și intervenție asupra clădirilor cu valoare cultural-arhitecturală situate în „Ansamblul urban - Centru istoric Oradea”, prevede pentru anul 2022 un număr de 31 clădiri în vederea execuției lucrărilor (monumente istorice clasate sau clădiri cu valoare arhitecturală deosebită, amplasate în zona de maximă vizibilitate, pentru care au fost/vor fi demarate/continuate lucrările de reabilitare a faţadelor/documentaţiile tehnice).