Oficiul Fitosanitar Bihor comunică tratamentul pentru combaterea dăunătorului - omida păroasă a dudului (Hyphantria cunea) -  generaţia I la toate speciile de pomi fructiferi, arbori ornamentali, aliniamente drumuri, parcuri.

 

Se mai combat: afide, minatoare.

Efectuaţi tratamentul folosind unul din produsele:

1. Karate Zeon - 0,015% sau

2. Faster 10 CE - 0,02% sau

3. Bactospeine DF - 1 kg/ha sau

4. Kaiso Sorbie 5 EG - 0,15 kg/ha.

Se mai pot utiliza şi alte produse de protecția plantelor, omologate în România. Perioada optimă pentru efectuarea tratamentului: la apariţia larvelor. Dăunatorul se poate combate şi prin îndepărtarea lăstarilor atacaţi prin tăieri mecanice cu foarfeca.

La prepararea soluției se vor respecta toate instrucțiunile de folosire de pe eticheta produsului. După golire, ambalajele din material plastic se vor clăti obligatoriu de trei ori, soluția rezultată golindu-se în rezervorul mașinii de tratat. Ambalajele se depozitează în magazii şi se returnează distribuitorului.                                                                     

Conform normelor Uniunii Europene privind ecocondiţionalitatea, toate informațiile privind utilizarea produselor de protecție a plantelor de către utilizatorii profesioniști vor fi completate la zi în Registrul de evidență a tratamentelor şi păstrate cel puțin 3 ani.

Se vor respecta normele de tehnica securităţii muncii, protecţia albinelor şi a mediului înconjurător aşa cum prevede legislaţia în vigoare, se arată în buletinul întocmit de ing. Virgil Itu şi aprobat de şef serviciu ing. Nicolae Rugea.