În luna martie 2018, la nivelul ITM Bihor, au fost controlate 402 unităţi, au fost aplicate 471 sancţiuni contravenţionale, din care 52 amenzi în cuantum de 1.709.000 lei şi 419 avertismente.

 

Din totalul de 471 sancţiuni aplicate de I.T.M. Bihor în martie 2018, 45% (212) au fost sancţiuni în domeniul sănătate şi securitate în muncă; 55% (259) au fost sancţiuni în domeniul relaţiilor de muncă. În domeniul sănătate şi securitate în muncă la I.T.M. Bihor în martie 2018 figurează140 de unităţi controlate. Cu ocazia controalelor efectuate s-au constatat numeroase abateri de la respectarea aplicării legislaţiei în vigoare şi au fost aplicate 212 sancţiuni contravenţionale, din care 8 amenzi în cuantum de 46.500 lei şi 204 avertismente. Pentru deficienţele constatate, pe lângă sancţiunile contravenţionale aplicate menţionate mai sus, au fost dispuse  şi măsuri pentru intrarea în legalitate. În domeniul relaţiilor de muncă în martie 2018 au fost controlate 262 unităţi; au fost aplicate 259 sancţiuni contravenţionale, din care 44 amenzi în cuantum de 1.662.500 lei şi 215 avertismente. În domeniul R.M. în martie 2018 din totalul de 259 sancţiuni, 21 sunt  amenzi pentru munca fără forme legale în cuantum de 1.610.000 lei; 238 sunt sancţiuni pentru neconformităţi, altele decât munca fără forme legale, din care: 23 amenzi în cuantum de 52.500 lei şi 215 sunt avertismente.

Pentru deficienţele constatate, pe lângă sancţiunile contravenţionale aplicate menţionate mai sus, au fost dispuse şi măsuri pentru intrarea în legalitate.

De asemenea, în cadrul Campaniei Naţionale privind respectarea de către operatorii care prestează servicii poștale și de curierat a prevederilor legale referitoare la încheierea şi executarea contractelor individuale de muncă, a timpului de muncă şi de odihnă a conducătorilor auto și curierilor, având domeniul de activitate principal „Alte activități poștale și de curierat” - cod CAEN 5320, ITM Bihor a realizat următoarele: în domeniul relaţiilor de muncă, au fost controlaţi 11 angajatori. Au fost aplicate 41 sancţiuni contravenţionale, valoarea totală a amenzilor aplicate fiind de 26.000 lei. Au fost dispuse 41 măsuri pentru remedierea deficienţelor constatate. Deficienţele constatate se referă la: neîncheierea contractului individual de muncă; nerespectarea prevederilor legale cu privire la munca suplimentară; nerespectarea prevederilor legale cu privire la repausul săptămânal; angajarea în muncă în lipsa unui certificat medical, care constată faptul că cel în cauză este apt pentru prestarea acelei munci.

În ceea ce priveşte Evidenţa contractelor individuale de muncă şi salariaţilor conform prevederilor H.G. 500/2011, la data de 31.03.2018 numărul angajatorilor activi în judeţul Bihor este de 21.094, cu un număr de 168.421 salariaţi activi. Până la data de 31.03.2018 au fost eliberate, ca urmare solicitărilor angajatorilor, 1.242 registre speciale de evidenţă a zilierilor.

În ceea ce priveşte notificările de intenţie de concediere colectivă, în cursul lunii martie 2018 la I.T.M. Bihor au fost depuse spre înregistrare două notificări. Acestea se referă la intenţia de concediere colectivă în perioada aprilie 2018 a unui  număr estimativ de 76 salariaţi din domeniul de activitate industria confecţii încălțăminte, construcții și în industria de prelucrare a lemnului.