În urma publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.5/03.01.2018, a aplicării, în anul 2018,  a unor articole din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, Casa Județeană de Pensii Bihor a transmis miercuri, 10 ianuarie, un comunicat de presă, prin care anunță mai multe modificări la sistemul de pensii.

Astfel, pentru anul 2018, câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului de asigurări sociale de stat este 4.162 lei, care este utilizat începând cu data de 6 ianuarie 2018, dată la care a intrat în vigoare Legea 3/2018. Pentru perioada 1 ianuarie 2018-5 ianuarie 2018, valoarea câștigului salarial mediu brut aferentă lunii ianuarie 2018 este după cum urmează: (3.131 lei x3 zile/20 zile)+(4.162 leix17zile/20zile)= 4007 lei

Salariul minim brut pe țară, garantat în plată este 1.900 lei.

Cuantumul ajutorului de deces este 4.162 lei, în cazul decesului asiguratului sau pensionarului și 2.081 lei, în cazul decesului unui membru de familie al asiguratului sau pensionarului. Aceste noi cuantumuri se aplică începând cu data de 6 ianuarie 2018.

Cotele de contribuţii

Începând cu 1 ianuarie 2018, cotele de contribuții de asigurări sociale sunt următoarele: 25% datorată de persoanele fizice care au calitatea de angajați precum și pentru cei care încheie contract de asigurare socială la sediul Casei de Pensii; 4% datorată în cazul condițiilor deosebite de muncă, de către persoanele care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora; 8% datorată în cazul condițiilor speciale de muncă, de către persoanele care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora. În ceea ce privește cota de contribuție aferentă fondurilor de pensii administrate privat, aceasta reprezintă 3,75% și este inclusă în cota de asigurări sociale. Pentru persoanele care încheie contract de asigurare socială venitul minim lunar asigurat este de 1.457 lei și reprezintă 35% din câștigul salarial mediu brut, utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat.  Începând cu data de 1 iulie 2018, nivelul pensiei minime garantate crește la 640 lei, de asemenea, crește valoarea punctului de pensie la 1.100 lei. Tot din 1 iulie 2018, cuantumul îndemnizației pentru însoțitori se modifică de la 800 lei (cât este în prezent) la 880 lei. În anul 2018 indicele de corecție este de 1,15.

Venitul impozabil din pensii

Într-un alt comunicat de presă, transmis de Casa Județeană de Pensii Bihor, se arată că, în vederea aplicării unitare a OUG 79/2017 pentru modificarea și completarea Legii 227/2015 privind Codul Fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.885/10.11.2017, venitul impozabil lunar din pensii se stabilește prin deducerea, din venitul din pensie, a sumei neimpozabile lunare de 2.000 lei. De asemenea, impozitul se calculează prin aplicarea cotei de impunere de 10% asupra venitului impozabil lunar din pensii.

„Persoanele fizice cu venituri din pensii sunt asigurați din punct de vedere medical, fără a plăti contribuția aferentă”, se menționează în document. 

Începând cu 1 ianuarie 2018,  pentru persoanele fizice care realizează venituri din activități independente: baza lunară de calcul al contribuției de asigurări sociale în cazul persoanelor care realizează venituri din activități independente este venitul ales de contribuabil care nu poate fi mai mic decât nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, în vigoare în luna în care se datorează contribuția; nu mai este reglementat plafonul maxim al bazei lunare de calcul al contribuției de asigurări sociale; se mențin aceleași prevederi referitoare la depunerea la organul fiscal competent a declarației privind venitul asupra căruia de datorează contribuția, termenul de plată a contribuției de asigurări sociale.