Acromegalia este o boală rară, cu o incidenţă anuală estimată la 4-6 cazuri la un milion de locuitori. Ea este caracterizată prin dezvoltarea exagerată a extremităţilor corpului cauzată de unele anomalii hormonale, dar se manifestă şi prin tulburări cardiace. Prioritari pentru acest tratament vor fi pacienţii tineri şi cei care au complicaţii cardiovasculare, respiratorii, metabolice şi endocrine.
Pentru ca un pacient să poată beneficia de tratamentul cu Lanreotidă, medicul curant endocrinolog trebuie să completeze fişa pacientului, urmând ca aceasta să fie trimisă Comisiei de Specialitate a CNAS prin intermediul Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate. Tot medicul curant este cel care se ocupă de monitorizarea tratamentului şi este direct răspunzător de datele înscrise în respectiva fişă. După analiza Comisiei de specialitate, decizia este trimisă medicului de familie prin intermediul CAS, iar dacă răspunsul este afirmativ medicul trebuie să asigure începerea tratamentului. Iniţierea investigaţiilor se face prin prescrierea unei reţete fără contribuţie personală, care cade exclusiv în sarcina medicului specialist endocrinolog. Tratamentul va fi continuat de către medicul de familie în ambulatoriu, conform scrisorii medicale din partea medicului specialist endocrinolog. În ceea ce priveşte modificările în schema terapeutică sau întreruperea tratamentului, acestea trebuie comunicate în scris de către medicul curant endocrinolog medicului de familie şi Comisiei CNAS. Medicul curant este obligat să informeze pacientul asupra eficacităţii, reacţiilor adverse şi vizitelor pentru monitorizarea tratamentului.