Cu ocazia unui interviu acordat recent, directorul general Dorel Dulău prezenta succint Planul de integritate pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025, document care se înscrie pe linia transformărilor structurale petrecute în ultima vreme la Casa de Asigurări de Sănătate Bihor.

 

„La finele anului 2021, în luna decembrie, a apărut, în Monitorul Oficial al României, Hotărârea de Guvern 1269 privind aprobarea Strategiei Naționale Anticorupție pentru perioada 2021-2025. În baza acesteia, Casa Națională de Asigurări de Sănătate a adoptat o strategie care include toate casele județene de asigurări de sănătate.

În urma viziunii și a obiectivelor stabilite la nivel național, Casa de Asigurări de Sănătate Bihor a elaborat și aprobat o strategie județeană, bineînțeles, adaptată nevoilor și obiectivelor locale. Această strategie este oarecum o noutate și prin faptul că ne-o asumăm public; ca instituție, am afișat-o pe site-ul CAS Bihor, iar acum o mediatizăm prin intermediul presei locale”, afirmă acesta.

Directorul general Dorel Dulău a anunțat toleranță zero față de orice faptă de corupție în activitatea Casei de Asigurări de Sănătate Bihor: „Sunt câteva obiective care fac parte permanent din viziunea și țintele noastre, toate centrate pe interesul asiguratului și, în relația cu acesta, corectitudinea este un aspect mai mult decât important! Asiguratul trebuie să constate că noi prestăm servicii cu caracter administrativ și conlucrăm cu oricare altă instituție a statului pentru a ne atinge obiectivele, iar el, asiguratul, să fie mulțumit de serviciile medicale pe care le va primi în unitățile sanitare publice sau private.

Pentru că instituția pe care o reprezint este finanțatoare și are un buget foarte mare, o astfel de strategie anticorupție este mai mult decât binevenită, cetățeanul trebuind să înțeleagă că o instituție a statului care lucrează cu bugete de aproape 2 miliarde, cum este cazul CAS Bihor, are o asemenea viziune, pe care și-o asumă public și, împreună cu tot personalul propriu, cu toți colaboratorii, vom avea un comportament demn și corect în raport cu asiguratul.

Această strategie anticorupție se întinde pe o perioadă de patru ani, face parte, după cum spuneam, din cea adoptată de CNAS și constă în supravegherea și monitorizarea continuă a activității tuturor caselor de asigurări de sănătate județene. Noi, la nivel județean, monitorizăm activitatea fiecăruia dintre colegii noștri, trimitem raportări la nivel național, iar, în cazul apariției de sesizări din partea vreunei autorități sau a asiguraților, avem datoria, asumată, de altfel, de a face toate demersurile legale, inclusiv prin colaborarea cu alte instituții, în vederea soluționării oricăror situații ce privesc eventuale fapte de corupție ce au legătură cu CAS Bihor”.

Chiar dacă în ultima vreme nu a fost semnalat nici un caz de corupție la nivelul CAS Bihor, pentru implementarea cu succes a noii strategii de combatere a acesteia, directorul general Dorel Dulău îi încurajează pe toți cei care ar avea cunoștință despre anumite fapte de corupție, în care să fie implicați angajați ai instituției pe care o conduce, să reclame neregulile de acest gen: „Împreună cu cei 59 de colegi din instituția noastră, am prelucrat această strategie, ne-am asumat-o și, bineînțeles, am decis să păstrăm o atitudine civilizată față de cetățean și să condamnăm orice formă de corupție. La nivelul instituției noastre, nu am avut, cel puțin în ultimul an, nicio sesizare în acest sens și declarăm public respingerea oricărei forme de corupție în CAS Bihor!

Pe orice cale suntem sesizați, fie prin email, fie telefonic, fie dacă asiguratul se prezintă la sediul CAS Bihor pentru a se adresa direct conducerii acesteia, vom lua imediat măsurile ce se impun! Chiar dacă sesizarea este verbală, analizăm cazul, stabilim care este instituția competență în speță și finalizăm procedura; oricărei sesizări trebuie să-i dăm de capăt, fie că reclamantul are sau nu dreptate!”