În vinerea Săptămânii Luminate, 7 mai 2021, cu prilejul praznicului Izvorului Tămăduirii, Mănăstirea Izbuc, cel mai vechi așezământ monahal din Bihor, și-a serbat hramul cel vechi.

Credincioși din mai multe locuri din țară au venit cu multă râvnă la poalele Munților Codru Moma, îngenunchind înaintea icoanei Preacuratei Fecioare și cerând mila și ajutorul lui Dumnezeu din acest loc sfânt și prin acești oameni afierosiți Domnului. Cu ocazia acestei frumoase sărbători închinate Maicii Domnului, obștea Mănăstirii Izbuc dimpreună cu bunii credincioși care s-au atașat duhovnicește de viețuitorii acestui așezământ călugăresc au avut bucuria ca în mijlocul lor să se afle Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, slujind Dumnezeiasca Liturghie în sobor de ieromonahi, preoți și diaconi și predicând Vestea cea Bună a Învierii Domnului nostru Iisus Hristos. Răspunsurile liturgice au fost oferite de grupul format din maici ale celor două obști ale Mănăstirilor Sfânta Cruce și Buna Vestire din Oradea, încununând în acest fel frumosul tablou al unei Biserici luptătoare care se încăpățânează să tindă spre cele înalte.

Bucuria duhovnicească și împlinirea sufletească au fost sporite de prezența într-un număr impresionant a credincioșilor, mulți dintre ei înveșmântați în superbe și luminoase straie tradiționale, care, deși fiind o zi lucrătoare și o vreme deloc favorabilă, ne-au făcut să ne aducem aminte de timpul de odinioară, când slujbele Bisericii se puteau desfășura fără restricții și îngrădiri.

Praznicul Izvorului Tămăduirii a început prin slujba de sfințire a apei, Aghiasma Mică, succedată de slujirea arhierească a Sfintei Liturghii. Îndată după citirea pericopei evanghelice rânduită în această zi, Chiriarhul locului a rostit un frumos cuvânt de învățătură în care a evidențiat valoarea inestimabilă pe care o are iertarea în viața Bisericii și, implicit, în viața tuturor mădularelor acesteia.

După Sfânta Liturghie, Preacuviosul Părinte Arhimandrit Mihail Tărău, exarhul mănăstirilor și schiturilor din Episcopia Oradiei și stareţul Mănăstirii Izbuc, a rostit un cuvânt festiv în care a adus mulțumiri Preabunului Dumnezeu și Preacuratei Fecioare Maria, ocrotitoarea mănăstirii, pentru marea bucurie duhovnicească mijlocită de sărbătoarea Izvorului Tămăduirii, căci anul acesta Mănăstirea Izbuc a putut să-și serbeze alături de mulțimile de credincioși hramul cel vechi al mănăstirii. Un gând plin de recunoștință s-a îndreptat către Preasfințitul Părinte Sofronie, pentru grija părintească și rugăciunea arhierească, precum și pentru sfaturile oferite și efortul depus la desăvârșirea lucrărilor de pregătire și sfințire a noului catholicon și a tuturor celorlalte demersuri pastorale și administrative ale mănăstirii. De asemenea, Părintele stareț a adus mulțumiri tuturor celor prezenți pentru dragostea sinceră pe care o poartă față de Preabunul Dumnezeu, Maica Domnului și obștea Mănăstirii Izbuc, mulțumind în mod special autorităților centrale și locale pentru sprijinul deosebit oferit până în prezent.

În cele ce au urmat, Ierarhul Oradiei a rostit un cuvânt festiv în care a răspuns frumoaselor cuvinte și mulțumiri adresate de Părintele stareț, felicitându-l dimpreună cu toți viețuitorii mănăstirii și credincioșii care se ostenesc pentru ca Mănăstirea Izbuc să aibă valoarea spirituală și culturală deja recunoscută la nivel național. Totodată, Preasfinția Sa a primit un colac tradițional din partea unei credincioase râvnitoare, lelea Floare Cosmi din Runcu Salvei, o reputată opincărească din județul Bistrița Năsăud, cu ocazia împlinii vârstei de optzeci și patru de ani, după care a felicitat-o pentru dragostea ce o poartă pentru Biserica drept măritoare și tradițiile românești.

La finele cuvântărilor ocazionale, credincioșii prezenți au putut lua parte la Taina Sfântului Maslu săvârșită în afara lăcașului de cult.         

Praznicul Izvorului Tămăduirii din anul acesta deține o valoare simbolică aparte, cu prilejul acesteia săvârșindu-se cea dintâi liturghie arhierească și serbându-se cel dintâi hram al mănăstirii în noul catholicon al Mănăstirii Izbuc, după sfințirea lăcașului de cult la 19 septembrie 2020 de către Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel dimpreună cu ierarhi ai Sfântului Sinod al Bisericii noastre autocefale.

Andi Constantin Bacter.