Perioada concediului de odihnă, reglementată de Codul Muncii, după cum am subliniat în cadrul articolelor precedente, este de minim 20 de zile, conform art. 145 alin. 1 Codul Muncii, însă, pe lângă această perioadă, există ipoteze, care ţin de anumite evenimente, fericite sau mai puţin fericite, care vor da naştere dreptului angajatului de a beneficia de zile de concediu de odihnă suplimentare.

De avut în vedere faptul că practica angajatorilor prin care aceste zile de concediu de odihnă suplimentare sunt compensate cu zilele de concediu de odihnă reglementate de art. 145 alin. 1 Codul Muncii este una nelegală, ele avand caracter suplimentar.

Ca să facem o scurtă trecere în revistă a unor astfel de beneficii, conform art. 147 indice 1 Codul Familiei: „Salariatele care urmează o procedură de fertilizare «in vitro» beneficiază anual de un concediu de odihnă suplimentar, plătit, de trei zile care se acordă după cum urmează: 1 zi la data efectuării puncţiei ovariene; 2 zile începând cu data efectuării embriotransferului”.

De asemenea, conform art. 152 alin. 1 Codul Muncii: „În cazul unor evenimente familiale deosebite, salariaţii au dreptul la zile libere plătite, care nu se includ în durata concediului de odihnă”, iar conform art. 72 alin. 1 din contractul colectiv de muncă unic la nivel naţional – „Salariații au dreptul la zile libere plătite pentru evenimente deosebite în familie, sau alte situații, dupa cum urmează: a) căsătoria salariatului - 5 zile; b) căsătoria unui copil - 2 zile; c) nașterea unui copil - 2 zile; d) decesul soțului, copilului, parinților, socrilor - 3 zile; e) decesul bunicilor, fraților, surorilor - 1 zi; f) donatori de sânge – 1 zi (art. 7 lit. a HG 999/1990); g) la schimbarea locului de muncă, cu mutarea domiciliului, în cadrul aceleiași unități, în altă localitate - 5 zile”.

Suplimentar de aceste prevederi legale, avem diferite norme cuprinse în legi speciale, care pentru diverse activităţi ori evenimente acordă salariatului dreptul la zile de concediu plătite, cum ar fi art. 21 indice 1 Legea 221 din 2021 – „Persoanele care se vaccinează împotriva Covid-19 beneficiază, la cerere, de următoarele drepturi: a) câte o zi liberă plătită, care nu se include în durata concediului de odihnă, pentru fiecare doză de vaccin efectuată, în cazul angajaţilor din sistemul public şi privat”.

Pe lângă concediul de odihnă plătit, ţinem să amintim că un angajat mai poate să beneficieze şi de concediu medical pentru îngrijirea copilului bolnav, până la vârsta de 7 ani sau în cazul copilului cu handicap până la vârsta de 18 ani, conform art. 2 alin. 1 lit. d OUG 158/2005, pentru o perioadă de maxim 45 de zile calendaristice într-un an, iar pe această perioadă părintele va beneficia de o indemnizaţie (conform art. 29 alin. 1 OUG 158/2005).