Am abordat în cadrul acestor articole problemele juridice aferente contractului de cesiune de creanţă şi efectele produse pentru un simplu motiv, nu de puţine ori justiţiabilul are o singură întrebare -  de ce sunt executat silit de o persoană juridcă pentru o creanţă, în condiţiile în care am semnat contractul de credit ipotecar ori de consum cu o bancă, adică o altă persoană juridică.

Pentru a răspunde la această întrebare, care este una justificată, trebuie să fie analizate prevederile legale cuprinse în cadrul Codului civil şi care reglementează efectele juridice produse de contractul de cesiune de creanţă (articolul 1575 până la articolul 1586 Cod civil).

Astfel, de la început trebuie subliniat faptul că cesiunea de creanţă produce efecte juridice între cei doi creditori (creditorul cesionar şi creditorul cedent), chiar dacă aceasta nu a fost notificată faţă de debitor, astfel creditorul care a transmis creanţa (creditorul cedent) trebuie să remită creditorului cesionar (creditorul care primeşte creanţa) tot ceea ce încasează de la debitor (articolul 1575 Cod civil).

Până la momentul la care debitorul cedat nu este notificat despre intervenţia cesiunii de creanţă, conform articolului 1578 aliniatul 2 Cod civil, acesta îşi execută obligaţia de plată în mod legal faţă de creditorul iniţial (creditorul cedent). Odată ce debitorul a fost notificat despre intervenţia contractului de cesiune de creanţă, debitorul cedat trebuie să execute obligaţia de plată numai faţă de noul creditor (creditorul cesionar) – articolul 1578 aliniatul 1 litera b Cod civil. De asemenea debitorul cedat trebuie să execute obligaţia de plată numai faţă de noul creditor (creditorul cesionar), dacă cel dintâi  a acceptat printr-un înscris cu dată certă cesiunea de creanţă – articolul 1578 aliniatul 1 litera a Cod civil.

Codul civil introduce o serie de elemente de protecţie în favoarea debitorului cedat, astfel, conform articolului 1578 aliniatul 3 şi aliniatul 4 Cod civil:atunci când comunicarea cesiunii este făcută de cesionar, debitorul îi poate cere acestuia să îi prezinte dovada scrisă a cesiuniişi de asemeneapână la primirea unei asemenea dovezi, debitorul poate să suspende plata”.

Trebuie subliniat faptul că notificarea intervenţiei contractului de cesiune de creanţă nu produce efecte dacă dovada scrisă a cesiunii nu este comunicată debitorului (articolul 1578 aliniatul 5 Cod civil).

De asemenea, o formă suplimentară de protecţie a debitorului cedat este reglementată de articolul 1580 Cod civil – „atunci când cesiunea se comunică odată cu acţiunea intentată împotriva debitorului, acesta nu poate fi obligat la cheltuieli de judecată dacă plăteşte până la primul termen, afară de cazul în care, la momentul comunicării cesiunii, debitorul se afla deja în întârziere”.