Prin Legea 448 din 2006 a fost reglementat la nivel de legislație națională drepturile persoanelor cu handicap, stabilindu-se în cadrul art. 1 faptul că - „Prezenta lege reglementează drepturile şi obligaţiile persoanelor cu handicap acordate în scopul integrării şi incluziunii sociale a acestora”.

Unul din drepturile conferite de către legiuitor, persoanelor cu dizabilități, este reglementat de art. 35 din Legea 448 din 2006 și vizează dreptul la un asistent personal, mai precis art. 35 alin. 1 stabilește - „Persoana adultă cu handicap grav are dreptul la un asistent personal, în baza evaluării sociopsihomedicale”, iar art.35 alin. 2 stabilește - „Copilul cu handicap grav are dreptul la un asistent personal”. În cadrul jurisprudenței naționale se punea problema drepturilor pe care le pot avea persoanele care dețin calitatea de asistent personal, mai precis dacă acestea au dreptul la aplicarea unui spor pentru condiții periculoase sau vătămătoare.

Argumentele pentru acordarea unui astfel de spor, erau de natură legislativă și vizau următoarele prevederi legale, mai precis Anexa nr. 9 pct. IV lit. A, subpunctul 2 din Hotărârea Guvernului nr. 153/2018 care stabilește faptul că - Locurile de muncă, categoriile de personal şi mărimea concretă a sporurilor pentru personalul din unităţile de asistenţă socială/centre cu sau fără personalitate juridică/servicii sociale cu sau fără cazare care îşi desfăşoară activitatea în condiţii periculoase sau vătămătoare, conform prevederilor art. 14 alin. (1) lit. d) de la cap. II din anexa nr. II la Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare: Spor de până la 15% din salariul de bază, acordat personalului care îşi desfăşoară activitatea în: 2. servicii de îngrijire la domiciliu pentru persoane cu dizabilităţi şi pentru persoane vârstnice”.

Prin Decizia pronunțată de către Înalta Curte de Casație și Justiție în cadrul procedurii privind recursul în interesul legii, nr. 23 din 2023, această instanța de judecată a stabilit pentru viitor, pentru toate instanțele de judecată naționale faptul că - În interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 37 din Legea nr. 448/2006 şi a prevederilor Anexei nr. 9 pct. IV lit. A, subpunctul 2 din Hotărârea Guvernului nr. 153/2018 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului pentru condiţii de muncă prevăzut în Anexa nr. II la Legea-cadru nr. 153/2017, stabileşte că asistentul personal nu beneficiază de sporul pentru condiţii periculoase sau vătămătoare”.

Pe cale de consecință pentru viitor, asistenții personali, nu vor putea să beneficieze de sporul pentru condiții periculoase sau vătămătoare, decizia fiind una obligatorie.