La Colegiul Național „Avram Iancu” Ștei – a cărei conducere este compusă din prof. Cristian Adrian Andru și Cristian-Petru Gavriș, director, respectiv director adjunct – a avut loc, în sala de festivități, ultima activitate din cadrul proiectului Erasmus+ cu titlul „Competențe în proiectarea aplicațiilor, o șansă pentru viitor!”

Proiectul, cu un grant de finanțare în valoare de 78.182 euro, s-a adresat unui grup țintă de 32 de elevi din clasa a XI-a A cu profil real, specializarea matematică-informatică, iar echipa de proiect a fost compusă din profesorii Cristian Adrian Andru, Dana Tuduce, Simona Crișan, Alina Niculae, Emanuel Coroiu, Cornelia Frai, Mihaela Zaha, Alina Ban. Perioada de implementare a proiectului a fost 1 septembrie 2020 – 31 ianuarie 2022, iar în cadrul acestuia s-au derulat două mobilități de proiect, primul având loc în luna iunie 2021 în Spania, iar al doilea în Cipru, în decembrie 2021. Printre obiectivele proiectului, în prim plan au fost: crearea și dezvoltarea competențelor, cunoștințelor și abilităților practice în domeniul IT, pentru 32 de elevi, clasa a XI-a, din anii școlari 2020-2021 și 2021-2022, prin crearea de proiecte sau programe, care corespund standardelor stabilite de firmele de profil în scopul facilizării tranziției de la școală la locul de muncă; valorificarea oportunităților de colaborare și parteneriat transnațional cu firme europene din domeniul IT, prin care școala se adaptează la cerințele de pe piața muncii europene, să intensifice cunoștințele elevilor despre funcționarea acestor firme, despre rolurile îndeplinite în cadrul firmelor și să le faciliteze mobilitatea profesională; dezvoltarea personală a celor 32 de participanți prin formarea unui comportament profesional, sporirea adaptabilității la medii socio-culturale noi, perfecționarea utilizării limbii engleze, îmbogățirea nivelului cultural. Au fost vizate următoarele rezultate materiale: 32 de lucrări practice care vor putea fi folosite ca bibliografie la susținerea atestatului profesional de clasa a XII-a; 2 jocuri educative despre învățarea literelor și cifrelor; 32 de prezentări PPT despre aplicațiile realizate în perioada de stagiu; un ghid de bune practici; un tutorial cu pașii de implementat în realizarea aplicațiilor gamming; o pagină de Facebook a proiectului, dar și rezultate la nivel de achiziții: îmbunătățirea cunoștințelor, competențelor avansate despre programarea orientată pe obiect, despre dezvoltarea aplicațiilor gamming a membrilor grupului țintă; îmbunătățrea competențelor lingvistice, dezvoltarea spiritului de lucru în echipă, de lucru într-un mediu concurențial la standarde europene, cunoașterea altor modele economice, sociale și culturale. În primul flux de mobilitate, în Spania, elevii Simina Antonia Avram, Antonio Ionuț Bîtea, Roman Christian Bota, Florentin Antonio Covaciu, Andreea Crișan, Denis Ioan Florincuța, Emilia Maria Grămadă, Alexandru Ovidiu Hora, Florin Andrei Ilieș, Andrei Bocșe Ienciu, Eliazar Anton Bogdan Mocan, Larisa Ioana Moș, Alina Andreea Muntean, Florentina Melisa Panda, Alexandru Radu Pele, Teodora Patricia Simedre, au fost însoțiți de prof. Simona Crișan și Alina Ban, în timp ce în al doilea flux de mobilitate, din Cipru, elevii Maria Dana Bursașiu, Bianca Fundiur, Ștefan Rareș Georgescu, Mircea Herlaș, Izabela Bianca Ilieș, Simina Adelina Jurca, Eusebiu Nicolas Merce, Rareș Ionuț Mihoc, Carmen Melisa Mone, Florentina Alina Mușet, Liliana Roxana Panda, Nuria Cristina Pantea, Alexandru Sabău, Doriana Cătălina Stan, Mihai Gabriel Tirla, Alexandru Ștefan Tulvan, au fost însoțiți de profesorii Ionela Andreea Bar și Cristian-Petru Gavriș, care au asigurat desfășurarea optimă a programului de stagiu, precum și adaptarea elevilor la noul mediu de muncă și social-cultural. Ultima activitate din cadrul acestui proiect s-a derulat vineri, 28 ianuarie, în sala de festivități a colegiului șteian, unde, pe lângă cei 32 de elevi participanți la cele două fluxuri și profesorii lor însoțitori, a mai participat și echipa de proiect, dar și patru elevi din clasele a IX-a A și a X-a A. În alocuțiunea sa prof. Cristian Adrian Andru, directorul instituției de învățământ, i-a felicitat pe cei 32 de elevi și profesorii lor însoțitori, subliniind buna lor implicare, dar mai ales foarte bunele impresii lăsate pertenerilor străini, adăugând că: „practic voi ați fost adevărați ambasadori ai școlii noastre, dar și ai orașului Ștei, motiv pentru care pot să afirm că toate cadrele didactice, dar și colegii voștri, au pentru voi un sentiment de mare respect”. Câțiva dintre elevii participanți au prezentat, în câteva cuvinte, din experiența de formare profesională, dar și experiența interculturală dobândită în acest proiect, la fel făcând și profesorii însoțitori. Pe toată durata acestei manifestări s-au respectat cu strictețe măsurile impuse din punct de vedere sanitar.