Sala de festivități a Colegiului Național „Avram Iancu” Ștei, a cărui conducere este compusă din profesorii Cristian-Adrian Andru și Cristian-Petru Gavriș, director, respectiv director adjunct, fost găzda lansării unui nou proiect Ersamus+, ce se va derula în această instituție de învățământ.

 

Colegiul Național „Avram Iancu” Ștei face parte din categoria școlilor unde derularea unor proiecte europene se regăsesc în fiecare an școlar, datorită unor profesori care își fac cu prisosință datoria de adevărați dascăli, atât la catedră, precum și în alte activități prin care dovedesc pasiunea pentru meseria aleasă. Dacă mai specificăm faptul că instituția de învățământ șteiană a primit aprobarea candidaturii pentru Acreditarea Erasmus+ în perioada 2021-2027 și, evident,  finanțarea, putem afirma, fără teama de a greși, că aici se regăsește un colectiv priceput, dar mai ales unit. Acordarea acreditării Erasmus+ confirmă că instituția șteiană are o viziune pe termen mediu lung, dispune de proceduri eficiente pentru a pune în aplicare activități de înaltă calitate ce vizează mobilitatea în scopul învățării pentru elevi și cadre didactice. Lansarea noului proiect Ersamus+,  cu Nr. 2023-1-RO01-KA121-SCH-000130727, a fost realizată într-un cadru oficial la care au fost prezenți atât echipa de proiect – compusă din profesorii Andru Cristian-Adrian, coordonator și reprezentant legal al proiectului; Briscan Irina-Maria, responsabilă de proiect, coordonează întreg procesul de implementare a proiectului; Rusu Inga, responsabilă cu monitorizarea implementării proiectului; Frai Cornelia-Mihaela, responsabilă de pregătirea participanților, organizând pregătirea lingvistică, culturală și pedagogică anterior participării la mobilitate; Crișan Simona-Daniela, responsabilă cu implementarea activității de utilizare a noilor tehnologii digitale și a siguranței cibernetice; Ban Alina-Claudia, responsabilă cu implementarea activităților de formare din domeniul protecției mediului, dezvoltării durabile; Zaha Mihaela-Dana, responsabilă cu implementarea activităților de formare din domeniul incluziunii și participării democratice; Niculae Alina-Florina, responsabil cu evaluarea proiectului; Gavriș Cristian-Petru, responsabil cu diseminarea și valorizarea rezultatelor proiectului, responsabil de procesul de selecție a participanților; Tuduce Nicoleta-Dana, responsabilă financiar – cât și cadre didactice, dar și elevi, iar prezentarea proiectului a aparținut profesoarei Briscan Irina-Maria. Cele mai importante obiective ale acestui proiect – cu un grant de finanțare de 32.487 euro, ce se va derula pe perioada a trei ani școlari – sunt: Promovarea utilizării noilor tehnologii digitale și a siguranței cibernetice; transferul de bune practici în domeniul protecției mediului, dezvoltării durabile, incluziunii și participării democratice prin cooperare cu școli europene; dezvoltarea competențelor de management și administrație școlară în acord cu digitalizarea și dezvoltarea durabilă. Dintre rezultate amintim: Îmbunătățirea abilităților digitale prin integrarea noilor tehnologii și a instrumentelor web 2.0. în procesul de predare și învățare; utilizarea tabletelor aflate în dotarea școlii în timpul orelor de curs; dobândirea de cunoștințe/abilități sporite în ceea ce privește utilizarea rețelelor sociale, securizarea conturilor personale; schimb de experiență și bune practici în educația incluzivă pentru copii care provin din medii vulnerabile sau copii CES; la nivelul echipei manageriale vor fi preluate exemplele de bună practică din școlile europene. Grupul țintă îl reprezintă elevi de liceu din clasele, a X-a B, C și D, a XI-a B și C și clasele a XII-a B, C și D, iar de la gimnaziu, elevi din clasele a VI-a, a VII-a și a VIII-a. iar selecția acestora va avea loc în cursul acestei luni, în timp ce primul flux de mobilitate va avea loc în Turcia, la Izmir, în perioada 12-16 februarie 2024, partener fiind Organizația Antolia Education and Consulting, Izmir-Turcia.