Colegiul Economic „Partenie Cosma” a obținut finanțare europeană pentru anul școlar 2021-2022 pentru două proiecte: un proiect pentru „Mobililtăți în domeniul Educației Școlare”, în valoare de 22.320 euro și un proiect pentru „Mobilități în domeniul Formării Profesionale” în valoare de 69.440 euro.

Cele două proiecte aprobate sunt parte integrantă a Acreditării pe domeniile Educație Școlară, respectiv VET, obținute pentru următorii cinci ani, care va permite desfășurarea de activități și proiecte cu efecte directe asupra calității serviciilor oferite de Colegiul Economic „Partenie Cosma”.

Proiectul pentru „Mobilități în domeniul Educației Școlare” are ca obiectiv creșterea calității predării și a învățării în cadrul colegiului, prin îmbunătățirea competențelor digitale a cadrelor didactice, ca urmare a participării la cursuri de formare europene și  îmbunătățirea instrumentelor digitale de predare-învățare-evaluare utilizate prin crearea unei biblioteci virtuale. Zece profesori ai colegiului vor avea oportunitatea de a urma cursuri europene de formare, urmate de ateliere de lucru în cadrul școlii în care vor împărtăși experiența avută colegilor și vor crea materiale didactice ce vor deveni parte componentă a bibliotecii virtuale, putând astfel fi utilizate de către toți profesorii la nivel de școală.

Din echipa de scriere a proiectului, coordonată de prof. Ramona Breazdău, au făcut parte profesorii Lavinia Koteles, Adela Rus și Ileana Popa. 

Al doilea proiect aprobat, cel pentru „Mobilități în domeniul Formării Profesionale”, are ca obiectiv principal creșterea abilităților și competențelor profesionale ale elevilor din domeniile Economic, Comerț, Turism și Alimentație, prin stagii europene (nivel liceal și învățământ dual). În anul școlar 2021-2022, 21 de elevi vor avea oportunitatea de a face practică în companii din Spania și Cipru. Un alt obiectiv al proiectului este dezvoltarea competențelor profesionale ale cadrelor didactice care predau discipline tehnologice, cu efecte asupra calității instruirii practice, ca urmare a participării în activități de formare în companii europene. Se urmărește, de asemenea, dezvoltarea unei cooperări naționale și internaționale sustenabile în mediul virtual între specialiștii din companii și profesorii VET, cu impact asupra calității orelor de specialitate. O asemenea colaborare ar ancora aspectul practic al instruirii în realitatea economică prezentă, creându-se un spațiu în care profesorii VET ai școlii ar avea acces la obținerea unor informații valoroase actuale și precise legate de domeniul practic cum ar fi: modalități de recrutare în companiile europene, evaluarea personalului în diferite companii europene, softuri contabile utilizate în companiile europene. Informațiile, cunoștințele dobândite în comunicarea cu profesioniștii VET, ar avea efecte directe asupra creșterii calității orelor de instruire practică. Nu în ultimul rând, prin acest proiect s-a urmărit să se dezvolte colaborarea dintre școală și agenții economici, prin includerea de către echipa managerială a bunelor practici europene în cooptarea, implicarea și responsabilizarea agenților economici. Din echipa de scriere a proiectului, coordonată de prof. Liana Coroianu, au făcut parte profesorii: Ramona Breazdău și Lavinia Koteles.

Ca parte a Acreditării în Domeniul VET, se preconizează ca în anii 2-5 de proiect, 168 de elevi și 30 de profesori să beneficieze de mobilități de formare în țări ale Uniunii Europene. De asemenea,  în cadrul Acreditării pe domeniul „Educației Școlare” pentru anii 2-5 de proiect sunt prevăzute 50 de mobilități pentru elevi și 36 mobilități pentru profesori. Proiectele preconizate pentru anii 2-3 de proiect, respectiv 4-5, au în centru educația pentru o cetățenia activă și educația ecologică.