În județul Bihor la a doua probă a Evaluării Naționale, cea la Matematică, au participat 4.365 de candidați. Nu au existat situații de candidați care să susțină examenul cu subiecte de rezervă, nici situații de candidați eliminați.

Punct final la Evaluarea Națională 2023. Astăzi se va desfășura ultima probă, cea scrisă la Limba și literatura maternă. La primele două probe, 51 de candidați din 16 centre au suținut examenul în condiții speciale conform metodologiilor în vigoare.

Primele rezultate vor fi afișate miercuri, 28 iunie, până la ora 14.00. Contestațiile pot fi depuse la centrele de examen sau transmise prin mijloace electronice, în zilele de 28 iunie (în intervalul orar 16.00 - 19.00) și 29 iunie (în intervalul orar 8.00 - 12.00).

Comunicarea rezultatelor obținute se face anonimizat prin coduri individuale care înlocuiesc numele și prenumele candidaților, atât în centrele de examen, cât și pe Internet, respectându-se Regulamentul general privind protecția datelor personale. Codurile individuale vor fi distribuite candidaților, pe bază de semnătură de primire, la prima probă susținută.

Candidații care depun și transmit contestațiile completează, semnează și depun și transmit și o declarație-tip în care se menționează că au luat cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere. Documentele trebuie semnate și de părinții sau reprezentanții legali ai candidaților minori. Rezultatele finale vor fi afișate marți, 4 iulie.