Inspectoratul Școlar Județean Bihor a făcut demersurile pentru înființarea și funcționarea din anul școlar 2021-2022, a Centrului Județean de Excelență Bihor. Copiii și tinerii capabili de performanțe din clasele de liceu și gimnaziu vor fi pregătiți, în grupe de excelență, în Oradea, Beiuș, Aleșd, Salonta și Marghita.

Centrul Județean de Excelență Bihor este unitate conexă a Ministerului Educației care funcționează la nivel județean, cu personalitate juridică, fiind coordonat metodologic de Inspectoratul Școlar Județean Bihor. Finanțarea centrului este asigurată din bugetul Ministerului Educației, dar poate fi finanțat și din sponsorizări și donații, în condițiile legii. Centrul de excelență elaborează și aplică strategii și politici pentru selecția, pregătirea, susținerea și motivarea copiilor și tinerilor capabili de performanțe din clasele de gimnaziu și liceu. Centrul de excelență, printre alte atribuții elaborează strategii de identificare și de selecție a copiilor și tinerilor capabili de performanțe înalte în vederea constituirii unor grupe de performanță pe discipline, arii curriculare sau domenii științifice, artistice și tehnice, inclusiv pentru elevii care învață în limbile minorităților naționale; inițierea acțiunilor de identificare și promovare a copiilor și tinerilor capabili de performanțe înalte; asigurarea anual, a constituirii funcționării și pregătirii grupelor de excelență.

Selectarea beneficiarilor se face prin utillizarea procedeelor și instrumentelor de tipul: profiluri psihocomportamentale, desemnări făcute de profesori, studii de caz, chestionare, teste psihologice de aptitudini școlare, individuale și colective, teste de inteligență, teste de creativitate, teste de aptitudini speciale și nu numai.

Evaluarea copiilor și tinerilor capabili de performanțe înalte se realizează de către o comisie numită la propunerea consiliului de administrație al centrului de excelență. Pregătirea copiilor și tinerilor în cadrul centrului se face în grupe de excelență, pe ani de studiu și pe discipline.

Pentru anul școlar în curs la nivelul județului Bihor se vor organiza, în limita bugetului alocat, 18 grupe la disciplinele matematică, informatică, fizică și chimie. Activitatea de pregătire a copiilor și tinerilor capabili de performanțe înalte se va desfășura la nivelul Municipiului Oradea, respectiv Salonta, Beiuș, Aleșd și Marghita pentru a facilita participarea elevilor eligibili de la nivelul întregului județ.

Cursurile se vor organiza săptămânal către două ore, vineri după amiază sau sâmbătă, după caz. Adresa: Str. Mihai Eminescu, Nr. 11, 410019, Oradea, tel:  +40 (0) 259 41 64 54, Tel./fax: +40 (0) 359 43 62 07, Fax: +40 (0) 259 41 80 16, +40 (0) 259 47 02 22,Web: www.isjbihor.ro - E-mail: [email protected].

Director al Centrului Județean de Excelență Bihor a fost numit profesorul Marius Cicortaș, profesor de matemnatică și titular la Colegiul Național „Emanuil Gojdu” Oradea. Biroul conducerii centrului este amenajat în incinta Inspectoratului Școlar Județean Bihor.