Anul școlar 2023-2024 a început în Bihor cu 13 grupe de elevi în plus la Centrul Județean de Excelență, locul în care sunt pregătiți elevii capabili de performanțe înalte. O altă veste bună este că activitatea de pregătire se va desfășura nu doar la Oradea, ci și la Salonta, Beiuș, Ștei, Aleșd și Marghita.

Pentru noul an școlar se vor organiza 38 de grupe din care două grupe la ciclul primar, 19 la gimnaziu și 17 la liceu. Cursurile la 5 grupe se vor preda în limba maghiară, iar la 33 de grupe în limba română. 

Activitatea de pregătire a copiilor și tinerilor capabili de performanțe înalte se va desfășura, și în acest an, la nivelul municipiului Oradea, respectiv Salonta, Beiuș, Ștei, Aleșd și Marghita pentru a facilita participarea elevilor eligibili de la nivelul întregului județ.

Pentru anul școlar în curs, elevii din Bihor, pasionați de matematică, informatică, chimie, biologie și geografie se pot înscrie până pe 24 septembrie în grupele afișate pe site-ul Centrul Județean de Excelență Bihor (cexbh.ro). Centrul a reușit să selecteze profesori cu performanțe deosebite la nivel județean și național, precum și un număr mare de elevi interesați de performanțe înalte.

În anul școlar 2022-2023 la nivelul județului Bihor au fost organizate 25 de grupe la disciplinele matematică, informatică, fizică, biologie, chimie și geografie. Dintre acestea, 3 grupe cu predare în limba maghiară, și 22 cu predare în limba română, 3 grupe au funcționat la ciclul primar, iar restul la gimnaziu și liceu. La cele 25 de grupe au fost înscriși 667 de elevi, îndrumați de 23 de cadre didactice.

Anul școlar 2022-2023 s-a încheiat cu un concurs județean și o gală, în care cei mai buni elevi au fost evidențiați alături de profesorii îndrumători.

Centrul Județean Bihor rămâne deschis spre colaborare cu organizații și instituții care vor să susțină elevii capabili de performanțe înalte.

Centrul funcționează din anul școlar 2021-2022, în urma demersurilor făcute de Inspectoratului Școlar Județean Bihor. Este o unitate conexă a Ministerului Educației, cu personalitate juridică, coordonat metodologic de Inspectorat. Finanțarea este asigurată din bugetul Ministerului Educației, dar poate fi finanțat și din sponsorizări și donații, în condițiile legii.

Centrul de excelență elaborează și aplică strategii și politici pentru selecția, pregătirea, susținerea și motivarea copiilor și tinerilor capabili de performanțe din clasele de primar, gimnaziu și liceu.

Centrul de excelență, printre alte atribuții, elaborează strategii de identificare  și de selecție a copiilor și tinerilor capabili de performanțe înalte în vederea constituirii unor grupe de performanță pe discipline, arii curriculare sau domenii științifice, artistice și tehnice, inclusiv pentru elevii care învață în limbile minorităților naționale; inițierea acțiunilor de identificare și promovare a copiilor și tinerilor capabili de performanțe înalte; asigurarea anual, a constituirii funcționării și pregătirii grupelor de excelență.

Pregătirea copiilor și tinerilor în cadrul centrului se face în grupe de excelență, pe ani de studiu și pe discipline.