Lucrările la parcarea de tip Park and Ride amenajată în jurul Catedralei Ortodoxe au ajuns la un stadiul fizic de 71%, constructorul având ca termen de finalizare sfârșitul lunii decembrie 2023.

Noua parcare va duce la descongestionarea traficului, îmbunătățind condițiile de parcare a autoturismelor în zona centrală a orașului şi pentru cei care fac naveta înspre Oradea sau o vizitează în scop turistic.

„Detaliat, stadiul de execuție a parcării se prezintă astfel: infrastructură, canalizare pluvială și menajeră, umplutură cu balast, placă de pardoseală parcaj, inclusiv marcarea vestigiilor cu piatră și cărămidă - 100%; relocare rețele agent termic primar și secundar - 95%; canalizare pluvială parcaj - 60%; instalație curenți slabi - 60%; scări de acces și racorduri la zonele adiacente - 40%, amenajări exterioare - 10%”, precizează Primăria Oradea.

În continuare se vor executa: finisajele interioare (zugrăveli, placări ceramice); montarea balustradelor; punerea în valoare a vestigiilor descoperite (montare panouri informative); realizarea instalațiilor electrice, de iluminat și de evacuare; montarea instalațiilor sanitare; montarea lifturilor, automatelor de plată, barierelor de acces, cititoare plăcuțe de înmatriculare, stații de încărcare autovehicule electrice; branșamentul electric și instalația de utilizare etc.

„Vestigiile descoperite în cursul lucrărilor la parcare vor fi prezentate publicului în forma actuală, neacoperite cu sticlă, iar în vecinătate vor fi montate panouri multilingve de informare despre istoria locului. De menționat că structura de apărare a cetății, respectiv zidul ravelinului și contraescarpei, sunt marcate în pardoseala parcajului în demisol.

După modificările făcute pentru punerea în valoare a vestigiilor descoperite, vor rezulta 256 de locuri de parcare: 225 de locuri pentru autoturisme (din care 6 pentru mașini electrice și 10 locuri pentru persoane cu dizabilități) și 31 de locuri pentru motociclete”, mai menţionează municipalitatea orădeană.

Executantul lucrării este Construcții Erbașu, împreună cu firmele Simbac și Electrofor.