Comisia municipală de urbanism a avizat, în şedinţa de săptămâna trecută, solicitarea Universităţii din Oradea de a construi o cantină studenţească şi un cămin în campusul de pe strada Universităţii.

Comisia municipală de urbanism și amenajare a teritoriului (CMUAT) a analizat în cadrul ședinței de săptămâna trecută 74 de proiecte. Printre proiectele dezbătute se numără și două proiecte care privesc construirea unei cantine în complexul studențesc, respectiv construirea unei clădiri noi cu destinația spații de cazare și lectură în campusul A, pe strada Universității nr.1. Solicitantul ambelor lucrări este Universitatea din Oradea, care a solicitat aviz arhitect-șef pentru PUD.

„Cantina studențească, în regim de înălțime parter, are o suprafață construită de circa 1.125 mp, iar suprafața desfășurată este de 1.496 mp. Terenul pe care se va construi cantina a fost dezmembrat din incinta campusului și are o suprafață de 2.074 mp. În ceea ce privește clădirea nouă pentru cazarea studenților, aceasta va fi construită în regim de înălțime P+4E, având în total 79 camere cu baie, din care două vor fi destinate persoanelor cu dizabilități. De asemenea, în cadrul clădirii vor fi realizate și săli de lectură și oficii. Suprafața construită este de cca 965 mp, iar suprafața desfășurată de cca 3.842 mp. Terenul pe care se va construi căminul studențesc este dezmembrat din incinta campusului și are o suprafață de 1.278 mp”, precizează Primăria Oradea.

În cazul ambelor proiecte urmează faza de consultare a publicului, după care se va promova PUD-ul în Consiliul Local.