Pentru a obţine acest sprijin, crescătorii de vaci cu lapte trebuie să depună la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) o serie de documente şi să îndeplinească condiţiile specifice prevăzute de lege.

Sprijinul Cuplat Zootehnic (SCZ) pentru vacile de lapte se acordă în 2018 pentru un efectiv de animale cuprins între minimum 10 capete și maximum 250 capete, pe beneficiar, cu excepția UAT-urilor din zonele montane pentru care se poate solicita un efectiv de minimum 5 capete și maximum 250 capete de vaci de lapte inclusiv, pe beneficiar, în exploataţii cu cod ANSVSA. Potrivit prevederilor în vigoare, vârsta vacilor trebuie să fie de maxim 10 ani la data limită de depunere a cererii 15 mai 2018 (inclusiv pentru cererile depuse în perioada cu penalizări). Vacile de lapte pentru care se solicita SCZ trebuie să aibă cel puțin un produs înregistrat în RNE cu data naşterii mai mică sau egală cu data limită de depunere a cererii fără penalizări (inclusiv pentru cererile și formularele de modificare depuse în perioada cu penalizări). De asemenea, vacile de lapte pentru care se solicită SCZ trebuie să fie menținute pe perioadă de minim 6 luni de la data limită de depunere a cererii în exploataţia/exploataţiile cu cod ANSVSA menţionate în cerere. Sunt eligibile la plată inclusiv vacile de lapte care până la finalul perioadei de reținere de 6 luni, au intrat, respectiv au ieşit în/din exploataţiile cu cod ANSVSA deţinute de acelaşi beneficiar și/sau în/din exploataţiile asociaţiilor/ cooperativelor/ grupurilor de producători în care au fost transferate temporar pentru păşunat. Totodată, animalele pentru care se solicită SCZ-Vaci Lapte nu trebuie să fi beneficiat de SCZ-Taurine Carne  în campaniile 2015/2016/2017.

Pentru a obţine acest sprijin, crescătorii trebuie să depună la APIA: copie de pe pașaportul fiecărei vaci de lapte pentru care se solicită SCZ; Adeverinţa eliberată de asociaţia/agenţia acreditată pentru înfiinţarea şi menţinerea Registrului genealogic al rasei, prin care se confirmă înscrierea vacilor de lapte, pentru care se solicită SCZ, în Registrul genealogic al rasei, avizată de ANZ; copie de pe cel puţin un contract cu un prim cumpărător, valabil pe o perioadă de minimum 6 luni, însoţită de copii de pe cel puţin o factură sau de pe cel puţin o filă din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol pentru producătorul care efectuează livrare de lapte. De asemenea, poate fi prezentată copie de pe fila/filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol pentru producătorul persoana fizică ce efectuează vânzare directă a laptelui, respectiv copie de pe avizul de însoţire a mărfii şi de pe dispoziţia de încasare a valorii aferente laptelui comercializat pentru producătorul care efectuează vânzarea directă a laptelui prin automatele de lapte, indiferent de forma de organizare juridică sau  copie de pe factura/bonuri fiscale de vânzare directă a laptelui pentru PFA, II, IF şi SC sau copie de pe cel puţin un aviz de însoţire a mărfii care atestă livrarea şi de pe o notă de intrare-recepţie în unitatea de procesare din care rezultă livrarea şi recepţia laptelui la unitatea proprie de procesare; copie de pe certificatul constatator emis de ONRC din care să reiasă obiectul de activitate, respectiv procesare lapte.