Ajutorul se acordă fermierilor activi care trebuie să îndeplinească cumulativ o serie de condiţii: solicită SCZ-VL pentru un efectiv de minimum 10 şi maximum 250 de capete vaci de lapte inclusiv (cu excepţia celor din zonele montane, pentru care se solicită SCZ-VL pentru un efectiv cuprins între 5 şi 250 capete vaci de lapte) şi care nu au beneficiat de sprijin cuplat _categoria taurine din rase de carne şi metişii acestora, în anii anteriori, pe beneficiar/solicitant, în exploataţii cu cod ANSVSA; au cel puțin un contract pe o perioadă de minimum 6 luni, valabil la data depunerii cererii unice de plată, cu un prim-cumpărător și cel puțin un document fiscal care să ateste livrarea laptelui sau, în cazul în care producătorul deține unitate proprie de procesare a laptelui, să dețină copie de pe cel puțin un aviz de însoțire a mărfii și de pe o notă de intrare-recepție care atestă livrarea laptelui la unitatea proprie de procesare, precum și copie de pe certificatul constatator emis de ONRC din care să reiasă obiectul de activitate, respectiv procesare lapte, sau în cazul vânzărilor directe, să dețină carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol/dispoziție de încasare a valorii aferente laptelui comercializat/factură care să ateste vânzarea laptelui sau a produselor copie de pe factura/bonuri fiscale de vânzare directă a laptelui şi a produselor lactate pentru PFA, II, IF şi SC menţin animalele solicitate pentru SCZ-VL pe o perioada de reținere de 6 luni în exploatația/exploatațiile cu cod ANSVSA din cerere și/sau în exploatațiile cu cod ANSVSA deținute de solicitant și/sau  în exploatațiile asociaţiilor/cooperativelor/grupurilor de producători în care animalele au fost transferate temporar pentru păşunat cu condiția ca solicitantul să fie proprietarul  animalelor pe durata transferului temporar); deţin Registrul individual al exploataţiei, completat şi actualizat; animalele solicitate pentru SCZ-VL să aibă vârsta de maximum 10 ani la data-limită de depunere fără penalizări; animalele solicitate pentru SCZ-VL sunt înscrise/înregistrate în Registrul genealogic al rasei secțiunea principală sau suplimentară; animalele solicitate pentru SCZ-VL sunt identificate şi înregistrate în RNE la data depunerii cererii unice de plată, dar nu mai târziu de prima zi a perioadei de reținere; vacile de lapte pentru care se solicită SCZ-VL trebuie să aibă cel puţin o fătare până la data limită de depunere fără penalizări sau până la data notificării către APIA a cazului de circumstanță naturală, pentru vaca de lapte care înlocuiește animalul cu circumstanță naturală şi trebuie să aibă cel puţin un produs înregistrat în RNE. Excepție fac vacile de lapte care provin din import în anul anterior cererii sau care au avut fătari cu  produs declarat mort/neviabil pentru care se prezintă documente doveditoare. Plata se efectuează pentru un efectiv de minim 10 capete de vaci de lapte determinate, respectiv pentru un efectiv de minim 5 capete vaci de lapte determinate din zonă montană și un efectiv maxim de 250 capete bovine. Reamintim cuantumul SCZ bovine pentru anul de cerere 2020: SCZ - sprijin cuplat pentru specia bovine, categoria taurine din rase de carne și metișii acestora - 185,0103 euro/cap de animal = 901,4626 lei/cap de animal; SCZ - sprijin cuplat pentru specia bovine, categoria vaci de lapte - 379,5340 euro/cap de animal = 1.849,2794 lei/cap de animal.