Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) vă informează că pentru a beneficia de sprijinul cuplat în sectorul vegetal în cadrul Campaniei 2017, fermierii au obligaţia, ca până la data de 31 decembrie 2017, să depună documentele specifice fiecărui tip de cultură în termenele prevăzute de legislaţia în vigoare.

Sprijinul cuplat pentru legume cultivate în spaţii protejate (sere şi solare), se acordă pentru următoarele culturi: tomate pentru consum în stare proaspătă; castraveţi pentru consum în stare proaspătă şi/sau destinaţi industrializării; ardei pentru consum în stare proaspătă; varză pentru consum în stare proaspătă.

Sprijinul cuplat pentru culturile menţionate mai sus se acordă fermierilor activi care fac dovada comercializării următoarelor cantităţi minime anuale pe hectarul cultivat, în funcţie de legumele cultivate: 85 tone la tomate pentru consum în stare proaspătă; 50 tone la castraveţi pentru consum în stare proaspătă; 50 tone la castraveţi destinaţi industrializării; 29 tone la ardei pentru consum în stare proaspătă; 46 tone la varză pentru consum în stare proaspătă. Pentru legume cultivate în solare, sprijinul cuplat se acordă pentru următoarele culturi: tomate pentru consum în stare proaspătă; castraveţi pentru consum în stare proaspătă;

castraveţi destinaţi industrializării; ardei pentru consum în stare proaspătă; varză pentru consum în stare proaspătă; vinete pentru consum în stare proaspătă.

Sprijinul cuplat pentru culturile menţionate mai sus se acordă fermierilor activi care fac dovada comercializării următoarelor cantităţi minime anuale pe hectarul cultivat, în funcţie de legumele cultivate: 32 tone la tomate pentru consum în stare proaspătă; 30 tone la castraveţi pentru consum în stare proaspătă şi/sau destinaţi industrializării; 16 tone la ardei pentru consum în stare proaspătă; 22 tone la varză pentru consum în stare proaspătă; 20 tone la vinete pentru consum în stare proaspătă. Unităţile de industrializare care cultivă castraveţi în sere sau solare proprii au fost obligaţi să facă dovada procesării producţiei proprii, până la data de 1 noiembrie a anului de cerere, prin documente contabile interne.

Sprijinul cuplat pentru fructe destinate industrializării: prune, mere, cireşe, vişine, caise şi zarzăre pentru obţinerea de produse alimentare nonalcoolice, se acordă fermierilor activi care exploatează livezi de pruni, meri, cireşi, vişini, caişi şi zarzări şi care fac dovada comercializării următoarelor cantităţi minime anuale pe hectar: 5,6 tone la prune; 7,8 tone la mere; 4,4 tone cireşe şi vişine; 4,7 tone caise şi zarzăre. Dovada comercializării fructelor către o unitate de industrializare înregistrată pentru siguranţa alimentelor, potrivit prevederilor Ordinului ANSVSA nr. 111/2008, o constituie factura/facturile sau fila/filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol. Unităţile de industrializare care exploatează suprafeţe cu livezi fac dovada industrializării producţiei proprii în cantităţile prevăzute mai sus prin documente contabile interne, iar dovezile se prezintă la APIA până la data de 31 decembrie a anului de cerere. Documentele se prezintă la termenele prevăzute în cadrul art.42-59 din Ordinul MADR nr. 619/2015 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condiţiilor specifice şi a modului de implementare a schemelor de plăţi prevăzute la art.1 alin.(2) şi (3) din OUG nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art.2 din Legea nr.36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, precum şi a condiţiilor specifice de implementare pentru măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenurile agricole, prevăzute în Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020, cu modificările şi completările ulterioare.