În Programul Comerț 2019, firmele beneficiare vor putea obţine, conform procedurii propuse, ajutoare financiare nerambursabile de maximum 450.000 de lei fiecare, cu o intensitate de 90%.

În cadrul programului Microindustrializare 2019, atelierele şi micile fabrici private din România vor putea obține în acest an, pentru investiţii, fonduri nerambursabile de aproape 100.000 de euro (maxim 450.000 de lei) fiecare.  Conform procedurii de implementare a schemei de finanțare, propuse săptămâna trecută trecută de Ministerul pentru Mediul de Afaceri, bugetul disponibil va fi mult mai mic decât în 2018. Concret, bugetul alocat schemei de minimis pentru anul bugetar 2019 este de 22.678.000 lei, față de cea din anul 2018 - 74 milioane de lei. Pot fi beneficiari ai fondurilor firmele care se încadrează în categoria întreprinderilor mici sau mijlocii într-una din regiunile de dezvoltare Nord-Est, Sud-Est, Sud Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest, Centru, respectiv microîntreprinderilor, întreprinderilor mici sau întreprinderilor mijlocii în regiunea de dezvoltare Bucureşti-Ilfov. De asemenea, firmele participante trebuie să îndeplinească o serie de condiții, printre care: sunt IMM-uri (au până la 249 de angajaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro sau deţin active totale de până la 43 milioane euro, echivalent în lei); au cel puţin 1 an calendaristic de la înfiinţare la data deschiderii aplicaţiei electronice de înscriere a planului de afaceri; nu au datorii la bugetul general consolidat şi la bugetele locale, atât pentru sediul social, cât şi pentru toate punctele de lucru; solicitanţii care au datorii eşalonate, nu sunt eligibili pentru a accesa Programul nu au depăşit plafonul de minimis de 200.000 Euro pe durata a trei exerciţii financiare consecutive pentru o întreprindere unică. Totodată: beneficiarul de ajutor financiar nerambursabil are obligația să angajeze până la plata decontului minim 2 salariaţi pe perioadă nedeterminată şi program normal de 8 ore pe zi și să păstreze numărul efectiv al locurilor de muncă active existente la data înscrierii online, aferente salariaților angajați pe durată nedeterminată, indiferent de norma de muncă, şi numărul efectiv al locurilor de muncă create prin program conform numărului şi tipului (absolvent după anul 2012/persoană defavorizată/șomer), pe o perioadă de 3 ani începând cu anul următor semnării contractului de finanțare. Firmele câștigătoare în programul Microindustrializare 2019 vor putea face o serie de cheltuieli cu banii de la stat, printre care: echipamente tehnologice, inclusiv echipamente IT tehnică de calcul tip PC; aparate şi instalaţii de măsură, control, reglare, cititoare pentru cod de bare, cântare electronice cu/fără printer pentru etichetare, aparate de marcat electronice fiscale; autoutilitare din categoria N1, N2, N3, cu excepţia vehiculelor de teren simbol G; investiţiile în active necorporale referitoare la brevete de invenție, mărci de produse si servicii (francize, etichetare ecologica, licente), software-uri necesare desfăşurării activităţii; achiziţionarea de spaţii de lucru, spaţii de producţie, inclusiv din elemente prefabricate; achiziţionarea de bunuri mobilier, aparatură birotică; achiziţionarea de instalaţii/echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse  regenerabile de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare. De asemenea, pot fi achiziţionate prin intermediul programului instalaţii de încălzire sau climatizare aferente spaţiului de lucru sau producţie, respectiv poate fi finanţată participarea la cursuri de dezvoltare a abilităţilor antreprenoriale - pentru asociatul/acționarul societăţii aplicante, curs organizat de către un organism autorizat recunoscut de educaţie antreprenorială în limita a maxim 4.500 lei.