Fermierii debutanți sau cei activitate desfășurată  vor putea solicita până la două milioane de euro și cel mult 90% din valoarea investiției propuse.

O nouă sesiune pentru finanțarea proiectelor agricole urmează să fie lansată în perioada următoare. Potrivit Ghidului solicitantului aferent investițiilor în exploatații agricole, aflat în dezbatere publică, perioada aferentă consultării publice se va încheia la data de 21 mai, urmând ca mai apoi să fie făcut anunțul privind deschiderea sesiunii de primire a proiectelor. În cadrul măsurii PNDR 4.1, solicitanții eligibili sunt fermierii debutanți, alături de fermierii cu activitate economică demarată și care și-au organizat fermele agricole sub una din următoarele forme: persoană fizică autorizată, întreprindere individuală sau întreprindere familială; societate comercială cu răspundere limitată sau pe acțiuni; societate agricolă; grup de producători. În ceea ce priveşte investiţiile, sunt sprijinite cele realizate pe întreg teritoriul României - zona urbană, respectiv rurală. Fondurile nerambursabile vor fi acordate doar pentru decontarea cheltuielilor eligibile, cheltuielile neeligibile urmând a fi suportate de beneficiarul proiectului. Cheltuielile neeligibile înscrise în proiectul selectat trebuie de asemenea finalizate pâna lă data depunerii ultimei cereri de plată. Printre cele mai importante cheltuieli eligibile pentru care fermierii pot solicita sprijin financiar nerambursabil se numără: construcția sau modernizarea, dar și dotarea clădirilor din cadrul fermei; construirea și dotarea spațiilor de desfacere și comercializare a propriilor produse; achiziționarea  de utilaje și echipamente specifice activității agricole; TVA-ul, în cazul beneficiarilor neplătitori de TVA; înființarea unui site; crearea brandului produselor comercializate. Pentru că ajutorul financiar nerambursabil care poate fi acordat este de cel mult 90%, este necesară cofinanțarea investiției, existenţa acesteia urmând să fie verificată înainte de semnarea contractului de finanțare. Pentru amintita submăsură, pragul minim este de 25 de puncte, însă obținerea punctajului minim nu reprezintă o garanție pentru obținerea finanțării, motiv pentru care fermierii este indicat să îndeplinească un număr cât mai mare din criteriile de selecție ale proiectului.

Prin criteriile selecție se încurajează investițiile realizate de către fermele de mici dimensiuni și fermele de familie, acestea obținând un punctaj superior fermelor mari. De asemenea, sunt sprijinite: investițiile pentru realizarea lanțurilor alimentare integrate; asocierile fermierilor, care dețin exploatații de dimensiuni micii și/ sau medii; proiectele realizate în zonele cu potențial agricol ridicat vor primi un punctaj superior. Potrivit Ghidului solicitantului, principiul de bază al finanţării nerambursabile acordate prin intermediul PNRD 4.1 este acela al rambursării cheltuielilor eligibile efectuate (suportate și plătite efectiv) în prealabil de către beneficiar. De precizat că proiectul, conținând cererea de finanțare și celelalte anexe solicitate, se va completa prin tehnoredactare, se va scana și se va depune doar online prin intermediul paginii de internet www.afir.info.