În anul 2020 se vor aplica următoarele praguri Intrastat: 900.000 lei pentru expedieri intra-UE de bunuri și, respectiv 900.000 lei pentru introduceri intra-UE de bunuri. Aceste praguri sunt aceleaşi cu cele de la nivelul anului 2019.

Reamintim că, la nivelul Uniunii Europene, a fost creat şi dezvoltat sistemul statistic Intrastat, sistem care permite colectarea informaţiilor direct de la operatorii economici din ţările membre UE care realizează schimburi de bunuri cu alte state membre UE. În prezent sunt în vigoare Regulamentul Consiliului nr. 638/2004 privind statisticile de comerţ între statele membre UE, modificat prin Regulamentul (CE) 222/2009 şi Regulamentul Comisiei nr. 1982/2004 de implementare a Regulamentului Consiliului nr. 638/2004 (cu modificările ulterioare). Aceste regulamente comunitare permit cunoaşterea volumului schimburilor internaţionale ale fiecărui stat membru, stau la baza calculului indicatorilor macroeconomici care evidenţiază evoluţia economică şi socială a unei ţări şi sunt utilizate pentru fundamentarea politicilor comunitare în diferite domenii (politici comerciale, monetare, vamale, etc), precum şi determinarea cotei din bugetul comunitar care îi revine fiecărui Stat Membru al Uniunii Europene. Sistemul Intrastat a devenit operaţional începând cu data de 1 ianuarie 2007, data aderării României la Uniunea Europeană. Obligaţia furnizării datelor pentru sistemul statistic Intrastat revine operatorilor economici care îndeplinesc următoarele condiţii: sunt înregistraţi în scopuri de taxă pe valoare adaugată (au cod de identificare fiscală); realizează schimburi de bunuri cu alte state membre ale Uniunii Europene; valoarea totală anuală a schimburilor de bunuri pentru fiecare din cele două fluxuri, introduceri şi respectiv expedieri, depăşeşte nivelul pragurilor valorice Intrastat stabilite pentru fiecare an. Declaraţia statistică Intrastat este completată de toţi operatorii economici ale căror introduceri şi/sau expedieri de bunuri din/către statele membre ale Uniunii Europene depăşesc pragurile valorice stabilite pentru anul de referinţă.

Potrivit noilor prevederi legale, operatorii economici care în cursul anului 2019 au efectuat schimburi de bunuri cu statele membre ale Uniunii Europene a căror valoare anuală, separat pentru cele două fluxuri, expedieri și, respectiv, introduceri de bunuri, depășește valoarea pragurilor Intrastat stabilite trebuie să completeze și să transmită la Institutul Național de Statistică declarații statistice Intrastat începând cu luna ianuarie 2020. În cursul anului 2020 pot deveni furnizori de date Intrastat și alți operatori economici care realizează schimburi intra-UE de bunuri a căror valoare cumulată de la începutul anului depășește pragurile Intrastat pentru anul 2020. Acești operatori economici trebuie să completeze și să transmită declarații statistice Intrastat începând din luna în care valoarea cumulată de la începutul anului 2020 a expedierilor și/sau a introducerilor intra-UE de bunuri depășește pragurile Intrastat stabilite, separat pentru cele două fluxuri, expedieri și, respectiv, introduceri de bunuri. De precizat că aceste prevederi se aplică în baza Ordinului nr. 1827/2019 privind pragurile valorice Intrastat pentru colectarea informațiilor statistice de comerț intra-UE cu bunuri în anul 2020, publicat în Monitorul Oficial nr. 940/22 noiembrie 2019.