Noul act normativ cuprinde principalele surse de finanţare pentru agricultură şi stabileşte distribuirea acestora în funcţie de provenienţa lor, având ca scop urgentarea creării unui instrument de finanţare solid, dar şi încurajarea unui număr cât mai mare de beneficiari, spre a accesa fondurile nerambursabile ale PNDR 2014-2020.

Printr-o nouă Ordonanţa de Urgenţă, propusă de MADR, se va reglementa gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile şi fondurilor de la bugetul de stat pentru agricultură. De asemenea, Ministerul Agriculturii îşi propune să flexibilizeze plăţile şi să dea posibilitatea Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) de a efectua plăţi în valută, în scopul derulării operaţiunilor financiare necesare implementării instrumentului financiar de creditare cu partajarea riscului finanţat din PNDR 2014-2020 potrivit Acordului de finanţare. De asemenea, noile prevederi legale reglementează acordarea avansului pentru beneficiarii PNDR 2014-2020 ale căror proiecte vor fi finanţate integral din bugetul de stat ca urmare a obligaţiei de punere în executare a hotărârilor judecătoreşti definitive, favorabile beneficiarilor, pronuntate în litigiile cu AFIR. Conform articolului 4, alineatul (7) din OUG, contribuţia publică naţională şi contribuţia financiară a Uniunii Europene sunt colectate de către APIA, AFIR şi MADR, în decurs de 3 zile lucrătoare. În prezenta modificare a OUG-ului, se menţin aceste aspecte, mai puţin termenul de colectare, care se doreste majorat. Potrivit oficialilor, “se impune majorarea termenului de 3 zile lucrătoare, întrucât acesta reprezintă un termen prea scurt, prin raportare la frecvenţa crescută a acţiunilor de recuperare a creanţelor prin deducere si/sau încasare”. În ceea ce priveşte restituirea de către beneficiari a avansurilor nejustificate, încasate prin PNDR 2014-2020, se vor menţine termenele menţionate în contractele de finanţare. De asemenea, se stabileşte un termen de colectarea în conturi de disponibil de 10 zile lucrătoare pentru debitele recuperate de la beneficiari reprezentând contribuţia financiară a Uniunii Europene şi contribuţia publică naţională. Noua modificare a actului normativ interzice acordarea de avansuri, beneficiarilor FEADR care au încasat deja un avans, însă nu l-au justificat sau nu l-au returnat în termenele stabilite. Conform modificărilor aduse aricolului 23, alineatul (9) ,,este interzisă acordarea unui avans către un beneficiar FEADR care a primit anterior avans pe care nu l-a justificat şi pe care nu l-a restituit sau de la care nu a fost recuperat în termenele stabilite în regulamentele europene şi legislaţia naţional”.