Prin acest act normativ se modifică resursele financiare necesare aplicării schemei de ajutor de minimis prevăzute de H.G.nr. 107/2019. Suma alocată pentru plățile care vor fi făcute fermierilor crește de la  233.190.000 lei la maximum 292.925.517,8 lei. Proiectul de Hotărâre de Guvern, semnat de reprezentanţii Ministerului Agriculturii, aprobă suplimentarea sumei alocată pentru plata unui ajutor de stat așteptat de o parte mare a fermierilor români. Astfel, prin Hotărârea pentru modificarea  art. 9 alin (1) din Hotărârea Guvernului nr. 107/2019 privind aprobarea schemei ”Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a produsului tomate în spații protejate” pentru anul 2019 se modifică resursele financiare necesare aplicării schemei de ajutor de minimis prevăzute de H.G.nr. 107/2019. Concret, suma alocată pentru plățile care vor fi făcute fermierilor crește de la  233.190.000 lei la maximum 292.925.517,8 lei. Prin suplimentarea sumei se va asigura susținerea financiară a  tuturor solicitanților eligibili din cadrul schemei (inclusiv pentru ciclul II de producție), astfel încât programul să fie aplicat de o manieră unitară și nediscriminatorie. Pentru ciclul II de producție, care se încheie la data de 20 decembrie 2019, direcțiile pentru agricultură județene, respectiv a Municipiului București estimează un număr de 6.538 beneficiari. Programul de sprijin pentru tomate cultivate în spații protejate încurajează fermierii să cultive tomate în perioadele de extrasezon, contribuind astfel la asigurarea necesarul de consum intern de tomate proaspete din producția autohtonă. Valoarea ajutorului de stat este de 3.000 de euro/1.000 mp cultivați cu tomate în spații protejate. În perioada următoare, proiectul de act normativ va parcurge procedura de avizare interministerială.

Reamintim că programul se aplică întreprinderilor/întreprinderilor unice care exploatează culturi de tomate în spații protejate, respectiv: producătorilor agricoli persoane fizice care dețin atestat de producător emis în baza Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol, cu modificările și completările ulterioare, valabil până la data plății ajutorului de minimis; producătorilor agricoli persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale, constituite potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2016; producătorilor agricoli persoane juridice.