Măsurile de tranziție pentru următorii doi ani conţin un pachet de 3,2 miliarde de euro.

Măsurile perioadei de tranziție 2021-2022 nu puteau fi altele decât cele prinse și în Planul Național Strategic (PNS), adică „acele nevoi și acele priorități” constatate după analiza SWOT și analiza nevoilor pentru agricultura românească. Astfel, pentru partea de investiții în exploatații agricole au fost alocate pentru următorii doi ani 760 de milioane de euro iar pentru investițiile în exploatații pomicole - 122 de milioane de euro în următorii doi ani. De asemenea, pentru submăsura 4.2 „Sprijin pentru investiții în procesarea și marketingul produselor agricole” a fost alocată o sumă de 140 de milioane de euro, iar pentru 4.2a „Sprijin pentru investiții în procesarea și marketingul produselor din sectorul pomicol”, există 10 milioane de euro. În ceea ce priveşte celelalte măsuri, pentru  sM4.3 „Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea și adaptarea infrastructurii agricole” există o alocare publică de 100,66 milioane euro, iar măsura sM6.1 „Instalare tineri fermieri” va beneficia de 100 de milioane de euro în următorii doi ani. Potrivit reprezentanţilor MADR, aici s-au făcut modificări importante în ceea ce privește cuantumul, putându-se ajunge la sume de 60.000, respectiv 70.000 de euro, dacă în planul de afaceri acești tineri fermieri cuprind activități de «smart agriculture», de agricultură ecologică sau aparțin unor asocieri economice, unor cooperative. Totodată, pentru sub-măsura sM6.2 „Sprijin pentru înființarea de activități neagricole” au fost alocate 50 milioane euro, iar pentru sM6.3 „Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici” 87 milioane euro, din care 26,1 milioane euro distinct pentru zona montană. În ceea ce privește sM6.4 – „Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole” sumele alocate se ridică la 100 milioane euro. Potrivit reprezentamţilor MADR, 5 milioane de euro au fost alocați pentru sM9.1 „Înființarea grupurilor de producători în sectorul agricol”, iar pentru M10 „Agromediu și climă” un total de 288,76 milioane de euro, din care 142 milioane de euro alocare publică din FEADR și 146,76 milioane euro fonduri EURI (Instrumentul de Relansare al Uniunii Europene).

Și pentru „Agricultură ecologică” (M11) vor fi, în total, în următorii ani, 232,28 milioane de euro, cu sume distincte din alocarea publică (129,63 milioane euro) și fonduri EURI (102,65 milioane euro), iar plățile pentru zonele care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice - 660,12 milioane euro. De asemenea,  au fost păstrate fonduri și pentru M14 „Bunăstarea animalelor”, singura formă de sprijin pentru porc și pasăre, respectiv 273 milioane de euro din alocare publică. De asemenea, mai sunt alocate fonduri pentru sM16.4 „Sprijin pentru cooperarea orizontală și verticală între actorii din lanțul de aprovizionare” - 40 milioane euro, iar pentru sectorul pomicol - 10 milioane euro; pentru sM17.1 „Prime pentru asigurarea culturilor a animalelor și a plantelor” - 20 milioane euro; M19.1 „Sprijin pregătitor pentru dezvoltarea Strategiilor de Dezvoltare Locală (viitoare)” - 5 milioane euro, M19.2 „Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală” - 100 milioane euro și M19.4 „Sprijin pentru cheltuieli de funcționare și animare GAL-uri” - 23 milioane euro.