În sesiunile anterioare, la Centrul Judeţean APIA Bihor au fost depuse 2 cereri de sprijin pentru o suprafață de 48 ha, cu o valoare totală estimată de 761.766 euro.

Centrul Judeţean al Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (CJAPIA) reamintește potențialilor beneficiari că, începând din 16 septembrie 2019 s-a deschis cea de a 4-a sesiune de depunere a cererilor de sprijin pentru Schema de ajutor de stat „Sprijin pentru prima împădurire și crearea de suprafețe împădurire”, aferentă Măsurii 8 „Investiții în dezvoltarea zonelor împădurite și îmbunătățirea viabilității pădurilor”, Submăsura 8.1 „Împăduriri și crearea de suprafețe împădurite”, din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020. Scopul investițiilor sprijinite în cadrul acestei submăsuri este: de creştere a suprafeţei ocupate de păduri la nivel național; de acoperire a costurilor lucrărilor de înființare a plantației, a celor de întreținere a plantațiilor pe o perioadă de maximum 6 ani până la închiderea stării de masiv; de acoperire a costurilor determinate de efectuarea a două lucrări de îngrijire a arboretelor după închiderea stării de masiv; de acoperire a pierderilor de venit agricol pentru o perioadă de 12 ani pentru suprafața împădurită. Beneficiarii sunt: deținătorii publici de teren agricol și neagricol; deținătorii privați de teren agricol și neagricol; formele asociative ce dețin teren agricol și neagricol. Potrivit prevederilor legale, alocarea financiara pentru sesiunea 4/2019 este de 15.000.000 Euro. Cererile de sprijin se depun la centrele județene ale APIA, după avizarea proiectului tehnic de împădurire de către Garda Forestieră, însoțite de documentele specificate în Ghidul Solicitantului. Termenul limită de depunere a cererilor de sprijin pentru sesiunea 4/2019 aferentă Submăsurii 8.1 este 13 decembrie 2019, ora 14.00.

Pentru informații detaliate privind depunerea și selectarea cererilor de sprijin, respectiv semnarea angajamentelor privind acordarea sprijinului financiar, consultați Ghidului solicitantului pentru accesarea schemei de ajutor de stat „Sprijin pentru prima împădurire şi crearea de suprafeţe împădurite”, aferentă Măsurii 8 „Investiţii în dezvoltarea zonelor împădurite şi îmbunătăţirea viabilităţii pădurilor”, Submăsura 8.1 „împăduriri şi crearea de suprafeţe împădurite”, din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 – sesiunea 4/2019, aprobat prin Ordinul MADR nr. 476/09.09.2019 publicat pe site-ul APIA. De precizat că, potrivit datelor CJAPIA, în sesiunile anterioare, au fost depuse 2 cereri de sprijin pentru o suprafață de 48 ha, cu o valoare totală estimată de 761.766 euro. Potențialii beneficiari se pot adresa pentru informații/depuneri de dosare aferente submăsurii Împăduriri și crearea de suprafețe împădurite, pe toată perioada de depunere a cererilor, la APIA CJ Bihor, Oradea, str. Matei Corvin nr. 1.