Sprijinul cuplat vegetal și ajutorul național tranzitoriu, pot fi completate în acest an cu plăți compensatorii în cazurile în care fermierii dețin animale din rase locale în pericol de abandon.

Beneficiarii acestor plăți sunt fermierii care dețin animale femele de reproducție de rasă pură locală în pericol de abandon din speciile prevăzute în PNDR, înscrise în Registrele genealogice ale raselor – secțiunea principală - condus de asociații acreditate de Agenția Națională pentru Zootehnie - ANZ. Sumele pornesc de la 40 de euro/cap de animal în cazul caprinelor și ajung și la 200 de euro/cap de animal la bivolițe sau taurine. Pentru a obține aceşti bani în plus pentru animale, în 2017, fermierii trebuie să ceară la APIA, Pachetul 8 - Creșterea animalelor de fermă din rase locale în pericol de abandon. Concret, pentru aceste plăți compensatorii trebuie să respecte următoarele cerințe specifice: beneficiarul se angajează să respecte regulamentul de organizare și funcționare a registrului genealogic al rasei condus de asociații acreditate de ANZ; beneficiarul se angajează să menţină, pe o perioadă de 5 ani, numărul de animale femele adulte de reproducție prevăzut la încheierea angajamentului, precum și descendenții femele necesari pentru înlocuirea acestor animale până la sfârşitul programului; dacă efectivul angajat se reduce, datorită unor cauze cum ar fi îmbolnăvirea, sacrificarea, moartea sau vânzarea animalelor, beneficiarul are obligaţia de a notifica Agenția de Plăți și de a reface efectivul de femele adulte de reproducție, prin trecere de la tineret sau prin cumpărare; în cazul în care efectivul de animale adulte nu se va reface în maximum 6 luni de la momentul notificării, sprijinul va fi redus proporţional;    beneficiarii ţin o evidenţă a activităţilor agricole corelate cu implementarea cerinţelor de agro-mediu. De asemenea, beneficiarii măsurii vor trebui să facă dovada deţinerii competenţelor necesare implementării angajamentelor sau se angajează să obţină cunoștințele și informațiile necesare sau să asigure expertiza necesară în domeniul implementării angajamentelor de agro-mediu şi climă prin servicii de consiliere sau consultanţă, care să vizeze cel puţin aspectele legate de identificarea parcelelor agricole, completarea şi depunerea angajamentelor şi cererilor de plată, măsurile de management aplicabile la nivelul fermei necesare pentru conformarea la cerinţele de bază şi la cerinţele specifice ale angajamentelor. Beneficiarii acestor plăți sunt fermierii care dețin animale femele de reproducție de rasă pură locală în pericol de abandon din speciile prevăzute în PNDR, înscrise în Registrele genealogice ale raselor - secțiunea principală - condus de asociații acreditate de Agenția Națională pentru Zootehnie - ANZ. De precizat că nu toți fermierii pot cere plățile compensatorii de la APIA ci doar cei care dețin următoarele rase: taurine: Sura de stepă; bubaline: Bivolul românesc; ovine: Ţigaie - Varietatea ruginie, Raţca (Valahă cu coarne în tirbuşon), Karakul de Botoşani, Merinos de Palas, Merinos de Suseni, Merinos Transilvănean, Merinos de Cluj, Ţigaie cu cap negru de Teleorman; caprine: Albă de Banat, Carpatina; Ecvidee: Furioso North Star, Huţul, Gidran, Lipiţan, Shagya Arabă, Nonius, Semigreul românesc; porcine: Bazna, Mangaliţa. Sprijinul acordat în cadrul acestui pachet reprezintă o plată compensatorie pentru pierderile de venit suportate de beneficiari. Prima compensație este plătită anual, ca sumă fixă pe unitate vită mare - UVM (calculat pentru femelele adulte de reproducție de rasă pură), astfel: bovine (taurine și bubaline) - 200 Euro/UVM; ovine - 87 Euro/UVM; caprine - 40 Euro/UVM; ecvidee - 200 Euro/UVM; porcine - 176 Euro/UVM. APIA reaminteşte că fermierii pot deăpune cererile până la data de 15 mai.