La data de 29 noiembrie, conducerea APIA a transmis că s-a autorizat la plată suma totală de 959,74 milioane euro, reprezentând avans aferent Campaniei 2017 (70% din FEGA și 85% din FEADR), sector vegetal și zootehnic, pentru un număr de 749.315 fermieri care au depus Cerere unică de plată.

Începând cu data de 4 decembrie, APIA a demarat plăţile integrale. Doar o parte din scheme vor putea intra la plată din acest an, restul urmând să fie achitate în 2018, cu termen-limită de la Comisia Europeană 30 iunie. Plăţile finanțate din FEGA se efectuează la cursul de schimb de 4,5993 lei pentru un euro, iar plăţile finanțate din FEADR la cursul de schimb de 4,5390 lei pentru un euro. Concret, - FEGA şi bugetul naţional: Schema de plată pentru practici agricole benefice pentru climă şi mediu (plata pentru înverzire) - 57, 1745 euro/ha; schema de plată redistributivă: primul interval - 1- 5 ha, inclusiv: 5, 0000 euro/ha; al doilea interval - peste 5 ha şi 30 ha, inclusiv: 48,3251 euro/ha; schema de plată pentru tinerii fermieri - 24, 3113 euro/ha; sprijinul cuplat în sectorul zootehnic-caprine - 25, 0200 euro/ha; Sprijinul cuplat în sectorul zootehnic-ovine - 25, 0200 euro/ha; sprijinul cuplat în sectorul zootehnic bivoliţe de lapte - 187, 6676 euro/ha; sprijinul cuplat în sectorul zootehnic - taurine din rase de carne şi metişii acestora - 519, 9658 euro/ha; sprijinul cuplat în sectorul zootehnic - vaci de lapte - 442, 0754 euro/ha. Sursa de finanţare - FEADR şi bugetul naţional: M10 -1.Pajişti cu Înaltă Valoare Naturală - 142 euro/ha; M10 - Practici agricole tradiţionale-varianta 2.1- Lucrări manuale pe pajişti permanente utilizate ca fâneţe - 100 euro/ha; M10 - Practici agricole tradiţionale - varianta 2.1 - Lucrări manuale pe pajişti permanente utilizate ca fâneţe - 21 euro/ha; M10 - Pajişti importante pentru păsări - varianta 3.1.1- Lucrări manuale pe pajiști importante pentru Crex crex - 310 euro/ha; M10 - Pajişti importante pentru păsări - varianta 3.1.2 - Lucrări cu utilaje uşoare pe pajiști importante pentru Crex crex - 231 euro/ha; M10 - Pajişti importante pentru păsări - Lanius Minor şi Falco Vespertinius varianta 3.2.1- Lucrări manuale pe pajişti importante pentru Lanius minor şi Falco vespertinus - 159 euro/ha; M10 - Pajişti importante pentru păsări- Lanius Minor şi Falco Vespertinius varianta 3.2.2 - Lucrări cu utilaje uşoare pe pajişti importante pentru Lanius minor şi Falco vespertinus - 80 euro/ha; M10 - Culturi verzi - 128 euro/ha; M10 - Adaptarea la efectele schimbărilor climatice -- 125 euro/ha; M10 - Pajişti importante pentru fluturi varianta 6.1 - Lucrări manuale pe pajişti importante pentru fluturi - 410 euro/ha; M10 - Pajişti importante pentru fluturi varianta 6.2 - Lucrări cu utilaje uşoare pe pajişti importante pentru fluturi - 331 euro/ha; M10 - Terenuri arabile importante ca zone de hrănire pentru gâsca cu gât roşu (Branta ruficollis) - 250 euro/ha; M11-Agricultura ecologică - Submăsura 11.1 - sprijin pentru conversia la metodele de agricultură ecologică - Culturi agricole pe terenuri arabile (inclusiv plante de nutreţ) - 293 euro/ha; M11 - Agricultura ecologică - Submăsura 11.1 - sprijin pentru conversia la metodele de agricultură ecologică - Legume - 500 euro/ha; M11 - Agricultura ecologică - Submăsura 11.1- sprijin pentru conversia la metodele de agricultură ecologică - Livezi- 620 euro/ha; M11-Agricultură ecologică - Submăsura 11.1 - sprijin pentru conversia la metodele de agricultură ecologică - Vii - 530 euro/ha; M11 - Agricultură ecologică - Submăsura 11.1- sprijin pentru conversia la metodele de agricultură ecologică - Plante medicinale şi aromatice - 365 euro/ha; M11 - Agricultură ecologică - Submăsura 11.1 - sprijin pentru conversia la metodele de agricultură ecologică-lucrări mecanizate pe pajişti permanente aflate în conversia la agricultura ecologică - 124 euro/ha.