Deoarece în acest an data de 16 octombrie 2021 coincide cu o zi nelucrătoare, autorizarea plăţilor în avans va demara începând cu data de 18 octombrie 2021.

Din data de 18 octombrie 2021, Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) demarează Campania de plată în avans pentru fermierii care au depus Cereri unice de plată în anul 2021. APIA precizează că data de 15 octombrie 2021 reprezintă data la care trebuie finalizate controalele în teren, astfel încât agenţia să poată efectua plata în avans pentru toţi fermierii eligibili la plată. În conformitate cu Regulamentul (UE) nr.1295 din 4 august 2021 de derogare, pentru anul 2021, de la articolul 75 alineatul (1) al treilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește nivelul avansurilor pentru plățile directe și pentru măsurile de dezvoltare rurală legate de suprafață și de animale, statele membre pot plăti avansuri de până la 70 % în cazul plăţilor directe indicate în anexa I la Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 şi de până la 85 % în cazul sprijinului acordat în cadrul dezvoltării rurale menționat la articolul 67 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013. Plățile directe în sectorul vegetal și a schemei de sprijin cuplat pentru măsura din sectorul zootehnic, speciile ovine și caprine se acordă în limita prevederilor bugetare aprobate Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale pentru anii 2021 și 2022. În conformitate cu HG nr. 1053/2021, s-a stabilit, pentru anul de cerere 2021, cuantumul per hectar al plăţii unice pe suprafaţă, al plăţii redistributive şi a intervalelor de suprafaţă pentru care se acordă aceasta, al plăţii pentru practici agricole benefice pentru climă şi mediu, al plăţii pentru tinerii fermieri și a plafonului aferent schemei de sprijin cuplat pentru măsura din sectorul zootehnic, speciile ovine și caprine, respectiv: Schema de plată unică pe suprafaţă - cuantum euro/ha - 95,4751; Plata redistributivă, primul interval 1-5 ha, inclusiv - 5 euro/ha, cel de-al doilea interval, peste 5 ha şi până la 30 ha inclusiv - 48,1457 euro/ha; Plata pentru înverzire -57,8931 euro/ha; Plata pentru tinerii fermieri - 40,4514.  Potrivit prevederilor legale, cuantumul per ha se majorează/diminuează pentru încadrarea în plafonul financiar alocat, pe baza suprafețelor determinate. De asemenea, s-a aprobat plafonul de 71.300 mii euro aferent plății directe pentru schema de sprijin cuplat pentru speciile ovine/caprine pentru anul 2021. Cuantumul estimat pe cap de animal este de 16,55 euro/cap, anunță APIA.