Plăţile sunt acordate de Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) prin Măsura 13 din PNDR 2020, cu condiţia respectării condițiilor de eligibilitate conform fișei măsurii 13 din PNDR 2014 - 2020.

Fermierii din zonele montane, din zonele care se confruntă cu constrângeri naturale semnificative sau specifice au dreptul la o plată compensatorie pe hectar, cu o valoare de la 62 de euro/ha/an la 97 de euro/ha/an. În ceea ce priveşte criteriile de eligibilitate, acestea sunt, conform fişei, următoarele: este utilizatorul unei suprafețe agricole localizată pe teritoriul României, identificabilă în Sistemul Integrat de Administrare și Control (IACS) și se înregistrează la APIA cu suprafața agricolă; deține o suprafață minimă a fermei de 1 ha, iar parcelele eligibile au dimensiunea minimă de 0,3 ha (în cazurile prevăzute de condițiile specifice schemei unice de plată pe suprafață, în cazul anumitor tipuri de culturi, suprafața minima a parcelei trebuie să fie de cel puțin 0,1 ha - pentru vii si livezi, arbuști fructiferi, hamei, pepiniere pomicole și viticole); declară toate parcelele agricole eligibile și neeligibile pe care le utilizează; nedeclararea întregii suprafețe agricole utilizate atrage dupa sine sancțiuni (art.16 din Regulamentul UE nr. 640/2014, cu modificările și completările ulterioare); depune anual o singură cerere unică de plata pe suprafață, indiferent dacă parcelele pe care le utilizează sunt situate în localități/județe diferite. Astfel, prin Măsura 13 - Plăţi pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice (M.13), se acordă: Submăsura 13.1 – Plăţi compensatorii în zona montană - 97 euro/ha; Submăsura 13.2 - Plăţi compensatorii pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale semnificative - 62 euro/ha; Submăsura 13.3 - Plăţi compensatorii pentru zone care se confruntă cu constrângeri specifice - 75 euro/ha. Sprijinul este de tip compensatoriu, acordat anual, ca sumă fixă, pe hectar şi reprezintă o compensaţie pentru pierderile de venit şi costurile suplimentare suportate de fermierii activi care încheie angajamente voluntare anuale pentru continuarea activităţilor agricole în zonele (UAT-urile) eligibile corespunzătoare fiecărei submăsuri. Potrivit PNDR 2014 – 2020, la nivelul fiecărei submăsuri, pentru fermele cu suprafețe agricole mai mari de 50 ha se va aplica degresivitatea sprijinului financiar, valoarea plății scăzând pentru acele suprafețe agricole care depășesc această valoare, după cum urmează: 1-50 ha - 100% din prima acordată pe hectar; 50,01-100 ha - 75% din prima acordată pe hectar; 100,01-300 ha - 50% din prima acordată pe hectar; peste 300 ha - 35% din prima acordată pe hectar. Pentru sM.13.2 și sM13.3, în cazul în care în urma aplicării degresivității, valoarea plății compensatorii/ha ar ajunge la un nivel inferior celui de 25 €/ha, plata compensatorie acordată pe unitatea de suprafaţă va fi în cuantum de 25 €/ha.