Potrivit unui Proiect de Ordin al Autorității Naționale Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA), animalele trebuie identificate înaintea mutării acestora în afara exploataţiei în care s-au născut, dacă aceasta are loc înaintea termenelor prevăzute.

Astfel, Ordinul stabileşte că animalele sunt identificate cu respectarea următoarelor termene: animalele din speciile bovine, camelide, cervidee - în termen de până la 45 de zile de la naştere; animalele din specia ovine şi caprine - în termen de până la 185 de zile de la naştere; animalele din specia porcine - în termen de până la 60 de zile de la naştere, în cazul exploatațiilor nonprofesionale și comerciale de tip A de porcine, sau la ieșirea din exploatație, în cazul exploatațiilor comerciale de porcine, în funcție de destinația acestora. Animalele trebuie identificate înaintea mutării acestora în afara exploataţiei în care s-au născut, dacă aceasta are loc înaintea termenelor prevăzute. Prevederile legale aflate în fază de proiect stabilesc că animalul care şi-a pierdut unul din mijloacele oficiale de identificare sau al cărui mijloc de identificare electronic a devenit nefuncțional, pentru speciile bovine, ovine, caprine, camelide, cervidee sau crotalia, în cazul animalelor din specia porcine, i se aplică un mijloc oficial de identificare duplicat, în cel mult 20 de zile lucrătoare de la înregistrarea evenimentului în baza de date electronică (BDE). După aplicarea duplicatului, medicul veterinar de liberă practică împuternicit sau utilizatorul va trebui să confirme evenimentul în BDE. Mijloacele oficiale de identificare a animalelor care afișează codul de identificare unic al animalului astfel cum sunt definite în anexa III la Reg. Delegat (UE) Nr. 2035 din 28 iunie 2019 de completare a Regulamentului (UE) 2016/429 al PE și al CE în ceea ce privește normele pentru unitățile care dețin animale terestre și incubatoare, precum și pentru trasabilitatea anumitor animale terestre deținute și a ouălor pentru incubație, pot fi: crotalie convențională; bandă convențională pe chișiță; crotalie electronică; transponder tip bolus; transponder injectabil; bandă electronică pe chișiță; tatuaj; inel montat pe picior. Potrivit legii, instituţia abilitată în verificări are obligaţia de a se asigura că sunt îndeplinite următoarele condiţii: exploataţia, respectiv fiecare utilizator, să fie înregistrate în BDE; proprietarului de exploataţiesă i se elibereze un document de înregistrare a exploatației care conține un cod QR. Codul va oferi informații referitoare la exploatație și deținător. Totodată: animalele din specia ovină, bovină, caprină și suină sunt identificate şi înregistrate în SNIIA; animalelor din specia bovine li se emite un document de identificare unic pe viață ce se eliberează cu ocazia exportului sau comerțului intracomunitar; fiecare mişcare a animalelor se desfăşoară numai dacă acestea sunt însoțite de documentul, respectiv documentele de circulație; fiecare furnizor primar și secundar de mijloace oficiale de identificare este înregistrat în SNIIA; fiecare mijlocitor de afaceri cu animale vii este înregistrat în SNIIA. De precizat, în încheiere, că proiectul de Ordin a fost publicat la data de 25 ianuarie 2022, pe site-ul oficial al instituției.