Agenția Națională de Administrare Fiscală Reaminteşte că, odată cu declararea obligaţiile fiscale aferente lunii ianuarie 2018, declaraţiile fiscale se transmit exclusiv prin mijloace electronice sau prin sistemele electronice de transmitere la distanţă.

Transmiterea declaraţiilor fiscale prin intermediul mijloacelor electronice conferă contribuabililor multiple avantaje precum: comunicarea rapidă a informaţiei, reducerea cheltuielilor de deplasare, siguranţă şi confort, economisirea de resurse necesare tipăririi şi implicit protecţia mediului înconjurător. Declaraţiile fiscale care se transmit obligatoriu în formă electronică, conform prevederilor OPANAF nr.2326/2017 privind declaraţiile fiscale care se transmit obligatoriu prin mijloace electronice sau prin sistemele electronice de transmitere la distanţă şi OPANAF nr.1024/2017 pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de gestionare a „Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate” sunt: 100 -  Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat; 101 - Declaraţie privind impozitul pe profit; 112 - Declaraţie privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate; 120 - Decont privind accizele; 205 - Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă, veniturile din jocuri de noroc şi câştigurile/pierderile din investiţii, pe beneficiari de venit; 207 - Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă/veniturile scutite, pe beneficiari de venit nerezidenţi; 208 - Declaraţie informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal; 300 - Decont de taxă pe valoarea adăugată; 301 - Decont special de taxă pe valoarea adăugată; 307 - Declaraţie privind sumele rezultate din ajustarea/corecţia ajustărilor/regularizarea taxei pe valoarea adăugată; 311 - Declaraţie privind taxa pe valoarea adăugată colectată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat; 390 VIES - Declaraţie recapitulativă privind livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare; 394 - Declaraţie informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA; 710 - Declaraţie rectificativă.