În vederea aplicării sistemului TVA la încasare, Formularul "Notificare privind aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare (097)" nu se  depune de către persoanele impozabile care nu sunt eligibile pentru aplicarea  sistemului TVA la  încasare, astfel cum sunt menționate la art.282 alin. (4) din Codul fiscal.

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală informează contribuabilii că miercuri, 20 octombrie 2021, este termenul limită pentru depunerea notificării pentru aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare. Notificarea trebuie depusă de contribuabili în următoarele cazuri: pentru intrarea, prin opţiune, în sistem, până la data de 20 inclusiv a lunii anterioare începerii perioadei fiscale din care va aplica sistemul TVA la încasare - persoanele impozabile care în anul precedent au realizat o cifră de afaceri care nu depăşeşte plafonul de 4.500.000 lei şi nu au aplicat sistemul TVA la încasare în anul precedent, cu condiţia ca la data exercitării opţiunii să nu fi depăşit plafonul pentru anul în curs; pentru intrarea, prin opţiune, în sistem, de către persoanele impozabile care se înregistreaza în scopuri de TVA în cursul anului, fie începând cu data înregistrării în scopuri de TVA, fie ulterior în cursul anului înregistrării în scopuri de TVA; pentru ieşirea din sistem, prin depăşirea plafonului de 4.500.000 de lei, până la data de 20 inclusiv a lunii următoare perioadei fiscale în care persoana impozabilă a depăşit plafonul - persoanele impozabile care aplică sistemul TVA la încasare şi care depăşesc plafonul prevazut la art.282 din Codul fiscal; pentru ieşirea din sistem, prin opţiune, între data de 1 şi 20 ale oricărei luni - persoanele impozabile care aplică sistemul TVA la încasare şi care nu depăşesc în cursul unui an plafonul de 4.500.000 de lei, dar care renunţă la aplicarea sistemului respectiv. Formularul se completează înscriindu-se cu  majuscule, citeț, corect și complet, toate datele prevăzute de acesta. Formularul se întocmește în două exemplare, din care: un exemplar, semnat conform legii, se depune la registratura organului fiscal competent sau  se comunică prin poștă, cu confirmare de primire; un exemplar se păstrează de către persoana impozabilă.