Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale vine în sprijinul solicitanţilor Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 - 2020 (PNDR 2020) cu precizări referitoare la amenajările pentru depozitarea gunoiului de grajd în exploataţiile agricole.

În acest sens, AFIR reaminteşte faptul că depozitarea gunoiului de grajd provenit din exploataţiile agricole se face în sistem individual şi/sau comunal, conform prevederilor Codului de bune practici agricole privind protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole. Astfel, fermele zootehnice mici şi medii pot folosi, ca sistem individual pentru depozitarea gunoiului de grajd, modelele tehnice prezentate în Ghidul depozitării gunoiului de grajd în ferme individuale, elaborat de Ministerul Apelor si Padurilor. Potrivit AFIR, din analizele realizate în urma sesiunilor anterioare, a fost identificată o serie de aspecte cu privire la amenajările pentru gestionarea gunoiului de grajd. Astfel, pentru Submăsura 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri”, precum şi 6.3 „Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici” sunt acceptate şi amenajările de tip compost cu pat de paie sau întăritura de pământ, precum şi grămezile de compost cu folii de plastic, acestea încadrându-se ca platforme de gestionare a gunoiului de grajd în sistem individual. De asemenea, fermierii care deţin platforme individuale pentru depozitarea gunoiului de grajd, amenajate după modele tehnice agreate, nu au obligaţia de a încheia un contract cu o platformă comunală pentru gestionarea gunoiului de grajd. Conform legislaţiei în vigoare, platformele individuale trebuie să aibă o bază impermeabilă, să fie prevăzute cu pereţi de sprijin şi sistem de colectare pentru evitarea oricărui risc de poluare a apelor cu nitraţi din surse agricole. Potrivit legislaţiei în vigoare, amenajarea trebuie să fie dimensionată în raport cu numărul animalelor din fermă. De asemenea, amenajarea trebuie să aibă o capacitate suficientă de stocare, dimensionată în raport cu efectivele de animale din fermă, care să asigure depozitarea gunoiului de grajd pentru o perioadă mai mare cu o lună decât intervalul de interdicţie pentru aplicarea pe terenul agricol a îngrăşămintelor organice. De menţionat că actele normative specifice (Codul de bune practici agricole privind protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole, aprobat prin Ordinul MMGA/MAPAM nr.1182/1270/2015 şi Ghidul depozitării gunoiului de grajd în ferme individuale, elaborat de Ministerul Apelor şi Pădurilor) se regăsesc ca anexe la Ghidul solicitantului aferent fiecărei submăsuri, pe pagina de internet a Agentiei (www.afir.info).