Submăsura 17.1 „Prime de asigurare a culturilor, a animalelor și a plantelor” se încadrează în măsura 17 ”Gestionarea riscurilor” şi contribuie la domeniul de intervenţie DI 3B „Sprijinirea gestionării şi prevenirii riscurilor la nivelul exploataţiilor”.

Scopul acestei submăsuri este atât încurajarea fermierilor să participe la schemele de asigurare private în vederea gestionării corespunzătoare a riscurilor care le pot afecta producţia agricolă, cât şi stimularea fermierilor pentru a beneficia de asigurare şi extinderea sferei riscurilor asigurabile de către societăţile de asigurare. Submăsura 17.1 „Prime de asigurare a culturilor, a animalelor şi a plantelor” se încadrează, conform prevederilor art. 36 si 37 din Regulamentul nr. (CE) 1305/2013, cu modificările şi completările ulterioare, în măsura 17 ”Gestionarea riscurilor” şi contribuie la domeniul de intervenţie DI 3B „Sprijinirea gestionării şi prevenirii riscurilor la nivelul exploataţiilor”.

Beneficiarii acestei submăsuri sunt fermierii activi, iar sprijinul  nerambursabil reprezintă: 70% din valoarea primei de asigurare eligibile şi plătită efectiv de către fermier, în cazul fermelor mici cu dimensiunea economică pînă la 11.999 SO; sau 55% din valoarea primei de asigurare eligibile şi plătită efectiv de către fermier, în cazul fermelor cu dimensiunea economica mai mare sau egală cu 12.000 SO. Printre riscurile eligibile fac parte următoarele fenomene climatice nefavorabile, respectiv: seceta; arșița; inundațiile; grindina; înghețul (timpuriu de toamnă, de iarnă sau târziu de primăvară); ploile torențiale sau ploile excesive și de lungă durată; furtuna, vijelia, uraganul sau tornada; Infestările cu organisme de carantină dăunătoare plantelor prevăzute în HG nr. 563/2007, cu modificările și completările ulterioare. Pentru implementarea submăsurii 17.1 va fi deschisă o sesiune de depunere anuală a Cererilor de finanţare, în două etape: pentru culturile de primăvară - în perioada iunie – noiembrie anul curent (inclusiv); pentru culturile de toamnă în perioada decembrie anul curent - mai anul următor (inclusiv). Pentru fiecare etapă aferentă sesiunii anuale continue se va publica un anunţ de lansare accesare submăsură în care se vor preciza: alocarea corespunzătoare disponibilă şi perioada de depunere a cererilor de finanţare. Depunerea continuă a cererilor de finanţare în cadrul sesiunii aferente submăsurii 17.1 se opreşte înainte de termenul limită prevăzut în Anunţul de lansare, atunci când valoarea publică totală a cererilor de finanţare depuse depăşeşte cu 10% nivelul alocării aferent sesiunii anuale.