Miercuri, 18 mai a.c., în sala frumos amenajată a Baroului Bihor a avut loc lansarea unei cărţi de poezie intitulată „Mélange”, de Alin Armando Artion şi a unei cărţi de proză, ultimul volum din trilogia „Apocalipsa după Augustin”, a regretatului autor Cătălin Şuşu, adormit întru Domnul în 2 martie 2022.

În chip minunat şi neprevăzut titlul cărţii de poezie post-modernistă „Mélange”, care înseamnă în limba franceză, „amestec”, a sugerat co-existenţa tinereţii şi maturităţii creatoare în cadrul aceleiaşi sedinţe de cenaclu literar. Despre poezia îndrăzneaţă şi nonconformistă a tânărului autor, a vorbit prof. univ. dr. Paul Magheru şi Mioriţa Săteanu, cetăţean de onoare al municipiului Oradea, precum şi editorul de carte, Avram Ştefan.

Despre ultimul volum din trilogia „Apocalipsa după Augustin” au vorbit Paşcu Balaci, preşedintele Cenaclului literar al Baroului Bihor, Mioriţa Săteanu şi părintele Dorel Rusu Octavian. Paşcu Balaci a reliefat faptul că autorul Cătălin Şuşu este încheietorul de pluton al unei antologii literar –monografice, intitulată „Repede bihorene”, de Mircea Popa, care cuprinde evocări ale mai multor personalităţi ale Bihorului, precum: Samuil Vulcan, Iosif  Vulcan, Alexandru Munteanu, M.G. Samarineanu, Mircea Maliţa, Gabriel Țepelea, Ovidiu Drimba, Marius Sala, Eugeniu Speranţia, Atanasie Popa, Mircea Zaciu, Ioan Bradu, Iosif Pervain, Stelian Vasilescu, Mircea Curticeanu, Aurel Cutui, Engel Karoly, Florian Laurenţiu Hodorog, Constantin Măşinaş, Ioan Ţepelea,Vasile Muscă, D.R. Popescu, Gheorghe Grigurcu, Gheorghe Pituţ, Ana Blandiana, Ioan Moldovan, Ion Simuţ, Ioan Derşidan, Valentin Chifor, Paşcu Balaci, Doina Cetea, Maria Vaida, Maria Cuceu, Mircea Ştefan, Dana Sala, Maria Flavia Ciocotişan,  Florian Dudaş, Teodor Pavel şi Cătălin Şuşu.

Am putea spune, potrivit preceptului din Sfânta Scriptură, că cei din urmă vor fi cei dintâi, judecând după mulţimea celor veniţi la şedinţa de cenaclu  pentru a-i aduce un ultim omagiu autorului Cătălin Şuşu, a cărui soţie, Maria, a ţinut să-i organizeze şi un scurt şi emoţionant parastas, unde au oficiat preoţii Dorel Rusu şi Ştefan Avram. Despre spiritul viu, cultura şi omenia lui Cătălin Şuşu au mai vorbit scriitorii Gheorghe Vidican şi prof. dr. Dan Horaţiu Popescu, iar Aurel Horgoş  şi Leontina Costruţ au recitat câte o  poezie evocatoare.

În partea a treia a şedinţei, prin grija departamentului tehnic al Baroului Bihor, s-au depănat pe ecranul sălii de sedinţă imagini evocatoare ale casei din Lancrăm a poetului Lucian Blaga şi din cadrul Festivalului internaţional de poezie, care a avut loc între 13-15 mai a.c., la Lancrăm, şi Sebeş, judeţul Alba. Cu această ocazie, Mioriţa Săteanu a anunţat faptul că poetul Paşcu Balaci a fost distins la acest Festival cu  Premiul I la secţiunea poezie, alături de bihorencele Ana Maria Chirce, care a obţinut Premiul II la secţia traduceri, şi Ştefania Ioan Morar din Boianu Mare, distinsă cu menţiune, tot la domeniul traduceri.

În încheierea şedinţei, Pascu Heteş a recitat ultimul sonet din cartea Sonetele Lancrămului, de Paşcu Balaci: „Adio, dar rămân cu tine, Blaga/ Eşti port secret la Marea cea de Bine/ Şi ştiu că va veni şi pentru mine/ O barcă-a lui Morfeu să-mi stingă vlaga./ Adio, dar rămân cu tine, Blaga/ Rămâi eternul deal sub care vine/ Turma de oi cu dangăte divine/ Să se  adape-n frunte cu mârţoaga./Tu pietre-ai adunat la magic templu/ Să găzduieşti Zamolxele păgân / Ce ni l-ai dat la toţi străbun exemplu / De zeu ce preschimbatu-s-a-n Român./ De-aceea vin la Lancrăm: să contemplu / Locul din lume unde să rămân”.

Viitoarea şedinţă a cenaclului literar al Baroului Bihor va avea loc pe data de 7 iunie  a.c., de la ora 16.00, programul fiind anunţat din vreme în presă şi pe reţele de socializare.