La licitaţia organizată de Consiliul Judeţean Bihor pentru reabilitarea şi modernizarea drumului judeţean Salonta-Tinca au fost depuse opt oferte, care se află în procedură de evaluare. Valoarea estimată a investiţiei este de 87,2 milioane lei, lucrările urmând să se deruleze pe parcursul a 42 de luni.

„Opt asocieri de firme și ofertanți individuali, în total 50 de companii, s-au arătat interesate de investiția Consiliului Județean Bihor privind reabilitarea și modernizarea DJ795 Salonta-Tinca, pe o lungime de 23,32 km”, a anunţat, ieri, CJ Bihor. Valoarea investiției este de 87,2 milioane lei (peste 18 milioane euro), aceasta fiind realizată din fondurile proprii ale Consiliului Județean Bihor.

„În prezent, aparatul de specialitate al Consiliului evaluează documentele de clarificare și propunerile tehnice. Ne bucură interesul mare al firmelor pentru acest drum județean utilizat de foarte mulți bihoreni și nu numai. Sperăm să fie cât mai puține contestații, iar lucrările să înceapă cât mai repede”, a precizat Ioan Mang, vicepreședintele Consiliului Județean Bihor.

În prima etapă de realizare a investiției se vor elabora următoarele documentații: proiectul pentru autorizarea lucrărilor de construire/desființare (PT–partea I), studiile geotehnice, topografice, hidrotehnice suplimentare necesare întocmirii proiectului tehnic; proiectul tehnic de execuție (PT–partea II), detalii de execuție, caiete de sarcini pe specialități, documentații de deviere a utilităților/rețelelor (după caz), documentația aferentă lucrărilor de organizare de șantier, pentru obținerea avizelor, pentru urmărirea comportării în timp a construcției și asistența tehnică din partea proiectantului. Etapa a II-a a proiectului include lucrările efective la obiectivul de investiție „Reabilitare și modernizare DJ795 Salonta-Tinca” în conformitate cu proiectul tehnic și detaliile de execuție, caietele de sarcini, verificate și autorizate conform prevederilor legale și a autorizației de construire/desființare. Din valoarea totală a contractului, pentru etapa I sunt prevăzute 1,85 milioane lei, iar pentru etapa a II-a  85,39 milioane lei.

Termenul maxim de realizare a lucrărilor este de 42 luni calendaristice de la emiterea ordinului de începere a lucrărilor.