Barna Tanczos, ministrul Mediului, Apelor si Pădurilor, a participat, recent, la inaugurarea nodului hidrotehnic Tulca, primul din cele zece lucrări hidrotehnice care vor fi prevăzute cu un mecanism special de colectare a plutitorilor de pe cursurile de apă transfrontaliere.

Pentru partea română, lucrările de reabilitare au prevăzut modernizarea nodului hidrotehnic Tulca, amplasat pe Canalul Colector, județul Bihor.

Pentru partea maghiară, lucrările au vizat reabilitarea centrului de apărare Szanazug.

,,Felicit atât echipa Apele Române Crișuri, cât și echipa omologilor noștri din cadrul Direcției de Apă Gyula din Ungaria, pentru reușita proiectului transfrontalier. Prin modernizarea nodului hidrotehnic de la Tulca, se asigură, în primul rând, protecția în caz de inundații a locuitorilor din bazinele hidrografice transfrontaliere Crișul Repede și Crișul Negru. Această lucrare a fost echipată cu un mecanism special, pentru a elimina rapid plutitorii de pe cursul de apă. Această soluție o vom extinde anul viitor atât în bazinul hidrografic Crișuri, cât și în bazinul hidrografic Someș-Tisa”, a declarat ministrul Barna Tánczos.

Printre cei prezenți la eveniment s-a aflat secretarul de stat din cadrul Ministerului Afacerilor Externe din Ungaria, Peter Kiss-Parciu, precum și oficialități din structurile administrative locale și județene.

Nodul hidrotehnic Tulca a beneficiat de următoarele lucrări: amenajarea albiei Canalului Colector în zona stăvilarului și a construcțiilor anexe; reabilitarea structurii de beton existentă; înlocuirea echipamentelor hidromecanice vechi; construirea unei structuri de beton armat nouă pentru montarea grătarului auto-curățător; asigurarea racordului electric pentru automatizarea acestuia şi a echipamentelor hidromecanice de la stăvilar și decolmatarea în aval şi amonte a albiei.

De asemenea, datorită lucrărilor de modernizare, se asigură un volum de apă ecologic pentru localitatea Salonta.

„Prin modernizarea nodului hidrotehnic de la Tulca, asigurăm debitul ecologic de apă pentru municipiul Salonta din județul Bihor”, a precizat Pásztor Sándor, directorul ABA Crișuri.

Proiectul transfrontalier a fost finanțat prin programul Interreg Europe România-Ungaria cu o valoare totală a investițiilor de peste 1,9 milioane euro, din care pentru partea română s-a alocat valoarea de 1,3 milioane euro. Lucrările au început în iulie 2018 şi s-au finalizat în septembrie 2021.