Se cunoaște că civilizația începe de la curățenie. Deși cuvântul pare banal, el conține elemente indispensabile vieții. În primul rând, educația este promotorul curățeniei, și trebuie să înceapă în familie de la o vârstă timpurie, pentru că practicarea curățeniei trebuie să devină o obișnuință.

Cuvântul curățenie are o largă paletă de componente, care urmează o succesiune firească. Pornim de la curățenia trupească, în strânsă coeziune cu cea intelectuală: „Minte sănătoasă în corp sănătos”. Apoi, acest deziderat se poate realiza într-o curățenie și ambianță a mediului în care trăim. Aceasta presupune un aer curat, neviciat și nepoluat, care trebuie păstrat de noi prin înlăturarea tuturor elementelor poluante și a noxelor produse prin activitățile diverse desfășurate de om. Azi, mai mult ca oricând, omul trebuie conștientizat de necesitatea înlăturării și reciclării tuturor surselor de gunoaie și deșeuri pe care le produce și trecerea la un sistem de colectare selectiv. În ultimul timp, mass-media au ca tematică obișnuită prezentarea stadiului de colectare a deșeurilor, precum neputința și nepăsarea unor autorități față de rezolvarea eficientă a situației. Dar iată că se poate. Unele județe și orașe dovedesc acest lucru prin efortul colectiv al locuitorilor și autorităților locale. Județul Bihor, pentru care curățenia a devenit o prioritate, a inițiat un concurs județean al curățeniei, de care se ocupă în mod direct Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Ecolect Grup. Concursul se adresează tuturor UAT-urilor care folosesc serviciul de colectare separată a deșeurilor și ai căror locuitori au la dispoziție saci pentru colectarea selectivă a deșeurilor. Se dorește aducerea împreună a administrației locale, mediului de afaceri, școlilor, bisericilor, ONG-urilor, mass-media și a cetățenilor. Câștigătoarele concursului, ce se desfășoară în această lună, vor fi recompensate cu premii consistente. Au rezonat la acest concurs toate administrațiile locale din județ, ale căror acțiuni se desfășoară cu rezultate remarcabile, fiind monitorizate. De remarcat faptul că aceste acțiuni au la bază voluntariatul, un aspect important în prevenirea poluării mediului și păstrarea curățeniei în viitor. Sunt igienizate zone cu risc de poluare, cursuri de ape, parcuri, păduri, zone intens circulate etc. Această pledoarie despre curățenie trebuie să constituie un îndemn pentru toată populația de a  proteja mediul în care trăim. În orașul Aleșd, acțiunea de curățenie a început sâmbătă, 19 iunie, și va continua în data de 26 iunie, cuprinzând toate zonele cu potențial poluant. La prima mare acțiune s-au înscris peste 250 voluntari, reprezentând: Liceul Teoretic „Constantin Șerban”, Colegiul Tehnic „Alexandru Roman”, Biserica ortodoxă „Nașterea Sfântului Ioan”, bisericile baptiste, penticostale din Aleșd, Peștiș, Tinăud, biserica greco-catolică, Spitalul orășenesc, Primăria, Asociația „Orion”, Asociația sportivă „Crișul” etc. Acțiunea a vizat: parcurile din oraș, zonele verzi, pista de biciclete Aleșd - Tinăud, Valea Izvor, zona cimitirului etc. Timp de patru ore s-au colectat cca trei tone de deșeuri, care au fost transportate de angajații SC Salubri. Ioan Todoca, primarul orașului Aleșd, a transmis mulțumiri tuturor voluntarilor, precizând că următoarea acțiune din 26 iunie se va desfășura pe Valea Morii și Valea de Șinteu din Peștiș, zona Uzinei de apă și pe drumurile laterale din Tinăud, Peștiș, malul drept al Crișului Repede etc. După acțiunea din 26 iunie, la realizări se pot adăuga și materialele colectate de la domiciliul locuitorilor (electrice, electronice, cauciucuri, mobilă și alte materiale mari). Această acțiune de amploare fără precedent demonstrează aportul civic al populației la curățirea și păstrarea mediului ambiental în care trăim.