Aproximativ opt sute de candidaţi s-au înscris pe locurile scoase la concurs la Şcoala de Pregătire a Agenţilor Poliţiei de Frontieră „Avram Iancu” Oradea.

În perioada 18 octombrie 2023 - 2 februarie 2024, la nivelul Poliţiei de Frontieră Române se desfăşoară o nouă sesiune de admitere pentru ocuparea celor 240 de locuri scoase la concurs în cadrul Şcolii de Pregătire a Agenţilor Poliţiei de Frontieră „Avram Iancu” Oradea, concurs pentru care s-au înscris aproape 800 de candidaţi.

Cele două probe de concurs sunt: proba de evaluare a performanţei fizice, evaluată cu note de la 5 la 10, respectiv „nepromovat” în cazul în care nu se obține nota 5, şi proba de evaluare a cunoştinţelor evaluată cu note de la 1 la 10. Proba de evaluare a performanței fizice, traseul practic-aplicativ, se va desfăşura în perioada 7-13 decembrie 2023, în cadrul celor șapte centre zonale de selecție; proba de verificare a cunoştinţelor - în data de 16 decembrie 2023, la sediul ȘPAPF „Avram Iancu” Oradea (Oradea, Calea Aradului, nr. 2). Rezultatele finale ale admiterii în această sesiune vor fi afişate la sediul instituţiei de învăţământ şi vor fi publicate pe site-ul oficial al acesteia (www.avramiancu.ro) până la data de 2 februarie 2024. Prima etapă a concursului de admitere s-a încheiat în data de 5 noiembrie 2023, dată până la care aproximativ 800 de candidați și-au depus cererile de înscriere la unitățile de recrutare și au obligația ca, până la data de 24 noiembrie a.c., să-și depună toate documentele ce constituie dosarul de candidat, conform Dispoziției DGMRU nr. II/13129 din 16.10.2023. De asemenea, tot până la data de 24 noiembrie a.c., Centrul de Psihosociologie al M.A.I. va finaliza activitatea de evaluare psihologică a candidaților înscriși, urmând ca cei declarați „apt” să parcurgă următoarea etapă și anume susținerea probei de evaluare a performanței fizice.

În data de 17 decembrie a.c., ora 10.00, pe site-ul școlii urmează să fie postată „Lista provizorie cu rezultatele obținute de candidați la probele de concurs”. Proba de evaluare a cunoștințelor va consta în rezolvarea unui test grilă, care va cuprinde subiecte din disciplinele limba română, limbă străină, legislaţia specifică Ministerului Afacerilor Interne, precum şi a instituţiilor politice ale statului, dar şi din educaţie civică şi cetăţenească, exerciţii de evaluare a capacităţii de analiză şi sinteză, precum și de deprindere a raţionamentului logic. Contestaţiile la proba de verificare a cunoștințelor se transmit online la adresa de e-mail a unității de învățământ (admitere.spapf@igpf.ro) în termen de 24 de ore de la postarea listei provizorii cu rezultatele obținute de candidați la probele de concurs și se soluționează la sediul acesteia, în termen de 48 de ore de la expirarea termenului de depunere. Detaliile de natură organizatorică vor fi postate în timp util. Candidaţii pot contesta numai rezultatul obţinut la propria lucrare sau locul ocupat pe lista celor declaraţi neadmis, conform rezultatelor obţinute în urma susţinerii probelor de concurs. Ultima etapă în cadrul examenului de admitere va fi examinarea medicală a candidaților și se realizează potrivit prevederilor Ordinului MAI nr. 105/2020 pentru candidații care se încadrează în numărul de 240 de locuri scoase la concursul de admitere, în ordinea descrescătoare a notelor finale, în perioada 20 decembrie 2023 - 25 ianuarie 2024, iar lista cu rezultatele finale ale admiterii se va afișa la sediul unității de învățământ și va fi postată pe site-ul oficial al acesteia, până la data de 2 februarie 2024. La finalul şcolarizării, absolvenţilor li se va acorda gradul profesional de agent de poliţie şi li se va asigura loc de muncă în cadrul Ministerului Afacerilor Interne - Poliţia de Frontieră Română, repartizarea absolvenţilor făcându-se în ordinea strict descrescătoare a mediilor de absolvire şi în raport de nevoile instituţiei.