Într-un comunicat remis presei, la 24 de ore de la informarea trimisă de CJ Bihor, prin care se semnala o serie de neregli descoperite prin audit intern, dar şi prin auditul Curţii de Conturi, managerul instituţiei, Marian Boboia, a decis să ia atitudine în mod public, subliniind, totodată, că este singura declaraţie pe care o va face pe această temă.

 

„Semnalez că se recurge la o discreditare mediatică a Școlii de Arte „Francisc Hubic” și a activității mele manageriale, prezentându-se ca adevărate o serie de fapte și împrejurări care nu corespund realității”, se arată în comunicatul emis.

„Prin Nota de constatare a Camerei de Conturi a Județului Bihor din 25.07.2016 s-a stabilit în sarcina școlii o abatere mică, de 6.925 lei, cu recomandare de recuperare până la data de 31.01.2017.  Abaterea se datorează unei erori de calcul a prestatorului, iar nu decontării de lucrări neexecutate, cum fals este prezentat în informarea de presă a CJ Bihor. Suma a fost recuperată de la prestatorul de servicii de lucrări, până la data de 31.12.2016, cu o lună înaintea termenului stabilit”, se mai arată în informare.

„Celelalte recomandări, care nu sunt de natură pecuniară, sunt în curs de implementare totală conform termenelor legale de remediere stabilite de Camera de Conturi a Județului Bihor, iar nu conform celor stabilite discreționar de către Consiliul Județean Bihor. Drept comparație, prin Notele de constatare întocmite la celelalte instituții din subordinea Consiliului Județean, Camera de Conturi a stabilit abateri în sume mult mai mari, unele dintre acestea chiar în sarcina CJ Bihor”, explică fostul manager.

„Referitor la misiunea de audit din anul 2016 prin care a fost analizată activitatea economico-financiară a școlii pentru anii 2014 - 2015, precizez că aceasta s-a realizat cu nerespectarea de către auditorii compartimentului de audit din cadrul Consiliului Județean Bihor a prevederilor legale în domeniul auditului public intern”, se specifică în comunicat.

 

Audit abuziv, sesizări la U.C.A.A.P.I.

„Consemnările din Raportul de audit referitoare la activitatea școlii sunt abuzive, nereale și lipsite de profesionalism, deoarece am prezentat documente justificative elocvente pentru toate operațiunile economico-financiare atât în cadrul misiunii, cât și în cadrul ședințelor de conciliere. Neregularitățile misiunii de audit și implicit, ale raportului le-am sesizat în repetate rânduri conducerii Consiliului Județean Bihor prin formularea unei contestații la raport în data de 17.11.2016, prin calendarul de implementare depus la data de 21.11.2016 și modificat la data de 03.04.2017, prin răspunsul nr. 3296/20.02.2017 la adresa CJB nr. 24/ 13.01.2017 și prin adresa de înaintare cu mențiuni nr. 6818/ 03.04.2017, toate acestea rămânând fără răspuns. Pentru motivele de mai sus, am sesizat Unitatea Centrală de Armonizare pentru Auditul Public Intern (U.C.A.A.P.I.) din cadrul Ministerului Finanţelor Publice. Această unitate reprezintă, în linii mari, organul de control pentru auditorii publici. În urma sesizării noastre, U.C.A.A.P.I. a dispus planificarea și efectuarea unei misiuni de evaluare a auditorilor din cadrul CJ Bihor”, mai transmite managerul. „În același spirit, al ilegalității și abuzului, s-a realizat și evaluarea mea managerială din acest an. Conform O.U.G. nr. 189/2008, privind managementul instituțiilor publice de cultură, evaluarea se face prin analizarea proiectelor realizate în cadrul programului de management, iar nu în baza unui raport de audit întocmit de persoane cu „suspiciuni” și „rezerve”. Motivele acordării notei și rezultatului evaluării sunt de-a dreptul hilare. Cum poți vorbi de stagnarea instituției, când în baza rezultatelor excepționale ale elevilor, profesorilor și a evenimentelor organizate, Școala de Arte „ Francisc Hubic” este cea mai bună din țară!? “, întreabă, retoric, Marian Boboia.

„Este evident că evaluarea s-a realizat sumar și superficial, fiindu-mi încălcat inclusiv dreptul la apărare prin necomunicarea unor acte administrative cu caracter individual. Măsura de încetare a contractului de management este nu numai nelegală, dar reprezintă și un abuz din partea autorității emitente a actului vătămător, precum și a persoanelor care au contribuit la «rezultatul final», scopul urmărit fiind acela al înlăturării mele din funcția deținută și nicidecum evaluarea abilităților mele manageriale, care ani de-a rândul au fost apreciate cu note peste 9,40”, se mai arată în comunicatul emis.

 

Liviu Buţiu, manager interimar

Vineri, 26 mai, Consiliul Judeţean Bihor l-a numit pe Liviu Buţiu, fostul director adjunct al Şcolii de Arte Francisc Hubic, director interimar. În termen de 120 de zile se va organiza un concurs de management al şcolii.