La finalul săptămânii trecute a fost publicat anunțul de participare pentru reabilitarea fațadelor a cinci clădiri cu valoare cultural-arhitecturală din zona centrală a Oradiei, printre care se regăsesc casele Adorjan I şi II de pe strada Patrioţilor.

Cele cinci clădiri au fost grupate în patru loturi, valoarea totală a lucrărilor fiind estimată la aproape 4 milioane lei.

Lotul 1 vizează reabilitarea fațadelor și a învelitoarelor casei Adorján I, situată pe str. Patrioților nr. 6, colț cu str. Moscovei, și a casei Adorján II, situată pe str. Patrioților nr. 4. Valoarea estimată a investiţiei este de 1.747.343,95 lei + TVA.

Casa Adorján I a fost construită în anul 1903 de către Sztarill Ferenc, după planurile arhitecților Komor Marcell și Jakab Dezső, iar Casa Adorján II a fost construită în anii 1904-1905 tot de către Sztarill Ferenc, după planurile aceloraşi arhitecți, Komor Marcell și Jakab Dezső. Casele Adorján I și II fac parte din categoria clădirilor secession, sunt incluse în Lista Monumentelor istorice și vor fi reabilitate în cadrul programului multianual pentru realizarea lucrărilor de protejare şi intervenţie asupra clădirilor cu valoare cultural arhitecturală situate în „Ansamblul Urban - Centrul Istoric Oradea”.

Potrivit Primăriei Oradea, în vederea readucerii acestor palate la standardele estetice și vizuale care le-au consacrat ca obiective arhitecturale reprezentative pentru Oradea, sunt propuse următoarele lucrări: înlocuirea elementelor degradate, a învelitorilor și a elementelor din tablă zincată, înlocuirea elementelor din tablă (lucarne, decorațiuni de coamă și învelitori cornișă) deteriorate sau deformate cu elemente noi confecționate identic ca și material și formă, înlocuirea jgheaburilor și burlanelor, repararea sau înlocuirea elementelor de prindere, a pieselor decorative ale burlanelor, cu elemente identice, înlocuirea elementelor de șarpantă degradate, demolarea și rezidirea după forma originală a coșurilor de fum degradate sau înclinate, curățarea, tratarea și vopsirea în culoarea neagră a elementelor metalice (grilajele balcoanelor, cârlige, gratiile ferestrelor, grilajul porții), completarea elementelor lipsă după forma și dimensiunile celor existente, refacerea tencuielilor și zugrăvelilor la fațade, reabilitarea elementelor decorative din tencuială, cărămidă, ceramică sau ipsos, repararea și restaurarea tâmplăriilor din lemn și a celor metalice, respectiv înlocuirea acestora, unde este cazul, demontarea cablurilor parazitare de pe fațade etc.

Lotul 2 vizează reabilitarea fațadei imobilului situat pe str. Republicii nr. 7 (valoarea estimată a investiţiei este de 1.790.321,19 lei + TVA), Lotul 3 vizează reabilitarea fațadei stradale a imobilului de pe str. Primăriei nr. 34 (233.233,10 lei + TVA), iar Lotul 4 vizează reabilitarea fațadei stradale și a acoperișului Casei Ertler, situată pe str. Episcop Mihai Pavel nr. 8 (283.237,14 lei + TVA). Aceste trei clădiri fac parte din categoria de clădiri cu valoare cultural-arhitecturală din zona centrală a Oradiei, iar lucrările vor consta în: repararea faţadelor, reparații locale la elementele șarpantei, schimbarea învelitorilor, reparații la streșini, înlocuiri jgheaburi și burlane, refacerea tencuielilor și zugrăvelilor exterioare, repararea și restaurarea tâmplăriilor exterioare de la locuințe și accesele în clădire, înlocuirea tâmplăriilor de la vitrinele comerciale, unde este cazul. Data limită pentru depunerea ofertelor în SICAP este 18 noiembrie, ora 15.00. Informații suplimentare pot fi obținute accesând site-ul www.e - licitatie.ro, anunț de participare nr. CN 1016057 din 17 octombrie.