Proiectul privind stabilirea taxelor, impozitelor și tarifelor locale pentru anul  2022 a fost aprobat în ședința Consiliului Local de vineri, 26 noiembrie, cu votul exclusiv al aleșilor liberali.

 

„În general, taxele aferente anului 2022 nu s-au mărit. S-a aplicat doar indexarea cu indicele general al inflației, obligatorie conform Codului Fiscal, inflația pe 2021 aplicată pentru 2022 fiind de 2,6%. Avem și situații de adoptare a unor noi taxe locale, dar aici s-a urmărit în principal impozitarea echitabilă a unor situații/bunuri similare sau corectarea unor situații prin instituirea de taxe”, a precizat primarul Florin Birta. Cele mai multe modificări se observă la parcările publice, unde s-a introdus o nouă zonă de tarifare, numită zona zero sau zona roșie (marcaj roșu).

Propunerile de modificare pot fi grupate în două categorii: indexarea cu indicele general al inflației, obligatorie conform Codului Fiscal (+2,6%) și modificări ale taxelor existente sau adoptarea unor noi taxe locale/speciale.

La impozitarea clădirilor s-a propus amânarea termenului de aplicare a majorării impozitului pe clădiri cu 50% pentru clădirile care sunt racordabile (prin branșamente și racorduri, fără a necesita extinderea rețelei), dar nu dețin contracte de furnizare a energiei termice în sistem centralizat sau de furnizare a gazelor naturale, începând cu 1 ianuarie 2023.

La impozitarea terenurilor intravilane s-a propus continuarea aplicării măsurilor privind declararea terenurilor pe care sunt amplasate construcții.

Pentru plata cu anticipație până la 31 martie a impozitelor locale datorate pentru întregul an, bonificația acordată va fi de 4% în cazul achitării la Primăria Oradea (prin Sala Ghișeelor), Poștă, CEC, prin POS sau prin ordin de plată și de 8% în cazul achitării online prin intermediul site-urilor www.oradea.ro și www.ghișeul.ro

Taxe speciale/taxe modificate

Referitor la taxele speciale, s-a propus completarea taxei pentru promovarea turismului, în sensul extinderii ariei de aplicare a taxei asupra tuturor unităților de cazare din Oradea (în prezent, se aplică strict unităților de cazare cu mai mult de 5 camere), gen Airbnb.

Potrivit site-urilor specializate de cazare turistică, numărul acestor unități depășește 170 camere/apartamente. Prin urmare taxa pentru promovarea turismului se va putea achita prin decont lunar de 3% sau prin achitarea unei taxe fixe de 500 lei/an/cam/apart.

Pentru a fluidiza activitatea de relații cu publicul de la nivelul ghișeelor de impunere din cadrul Centrului de Primire a Publicului din Primăria Oradea, începând cu data de 1 ianuarie 2022 se vor opera pe loc strict declarațiile fiscale pentru mijloacele de transport (auto) – taxa 20 lei/declarație, singura excepție fiind declarațiile fiscale pentru clădiri/terenuri persoane fizice (strict succesiuni în limita a maximum 5 declarații fiscale) – taxă fiind de 50 lei/declarație fiscală.

Totodată, se introduce o nouă taxă locală pentru utilizarea infrastructurii rutiere de către operatorii de transport alternativ, în cuantum de 500 lei/an.

O altă modificare vizează taxa pentru transferarea autorizaţiei taxi, care crește de la 60 lei la 1000 lei.

Revizuirea zonării fiscale

În ședința Consiliului Local de vineri, 26 noiembrie, s-a aprobat și proiectul privind revizuirea zonării fiscale a teritoriului municipiului Oradea.

Propunerea de revizuire a zonării fiscale vizează 66 străzi/tronsoane de străzi. Astfel, se vor revizui: 16 străzi din Ioşia (amenajare Coridor Verde Barcăului, asfaltari); 10 străzi în zona Cihei-Sânmartin (extindere gaz, extindere rețele apă); 8 străzi în zona deal (asfaltări, canalizare pluvială, extindere gaz); 7 străzi în Oncea (asfaltare); 7 străzi în zona Calea Aradului – Veteranilor (amenajare Parc Coriolan Pop, asfaltare străzi, extindere gaz); 6 străzi în zona Gutenberg (asfaltări, rețele de canalizare pluvială, extindere gaz); 3 străzi în Velența (asfaltare și reamenajare Piaţa Tineretului, extindere gaz); 3 străzi în centru (asfaltare, corectare); 2 străzi în Podgoria (asfaltare, extindere traseu autobuz); 2 străzi în zona Clujului (extindere gaz); 1 stradă în Parcul industrial 2 (extindere apa-canal, extindere gaz); 1 stradă în Nufărul.                               

Prin urmare, 18 străzi/tronsoane de străzi trec din zona fiscală B în zona fiscală A, 6 din zona C în zona A, 12 din zona C în zona B, 4 din zona D în B, 17 din zona D în C. La 9 străzi/tronsoane de străzi, chiar dacă s-a modificat ușor punctajul, acesta nu a condus la încadrarea într-o altă zonă fiscală.