Instituția Prefectului Județul Bihor solicită aleșilor locali, printr-o circulară emisă în atenția primăriilor, să adopte bugetele locale pentru anul în curs până cel târziu în 10 februarie, termenul maxim prevăzut de lege.

În circulară se solicită ca procedura de aprobare a bugetului local să fie finalizată în conformitate cu articolul 76^1, „Proceduri de publicitate a bugetelor unităţilor / subdiviziunilor administrativ-teritoriale”, din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, actualizată.

Astfel, primarii au obligaţia publicării pe paginile de internet ale unităţilor administrativ-teritoriale a următoarelor documente şi informaţii: proiectele bugetelor supuse consultării publice, inclusiv anexele acestora, în maximum două zile lucrătoare de la supunerea spre consultare publică; comunicările primite de la Ministerul Finanțelor Publice referitoare la indicatorii de execuție a bugetelor, în maximum 5 zile lucrătoare de la primire; bugetele aprobate, inclusiv anexele acestora, în maximum 5 zile lucrătoare de la aprobare; situaţiile financiare asupra execuţiei bugetare trimestriale şi anuale, inclusiv plăţile restante, în maximum 5 zile lucrătoare de la depunerea la direcţiile generale ale finanţelor publice; bugetul general consolidat al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, întocmit potrivit metodologiei aprobate prin ordin comun al ministrului Administraţiei şi Internelor şi al ministrului Finanţelor Publice, în maximum 5 zile lucrătoare de la prezentarea în consiliul local; registrul datoriei publice locale, precum şi registrul garanţiilor locale, actualizate anual, până la data de 31 ianuarie a fiecărui an; programul de investiţii publice al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale în maximum 5 zile lucrătoare de la aprobare.

În cazul în care bugetul unităţii administrativ-teritoriale nu poate fi adoptat după două şedinţe de consiliu local consecutive, care au loc la un interval de cel mult 7 zile, activitatea se va desfăşura pe baza bugetului anului precedent, până la adoptarea noului buget.

„Bugetul local este cel mai important indicator al activității unui primar, ales pentru a servi interesele comunității din care face parte. Este obligatoriu ca cetățenii să cunoască direcția în care se dezvoltă comunitatea și modul în care sunt cheltuiți banii publici. Trebuie să profităm de avantajele digitalizării pentru a întări acest exercițiu de încredere prin transparență absolută”, precizează prefectul Dumitru Ţiplea.